มีเฮ 24 ก.ย.นี้ เป็นวันมหิดล หยุดยาวเต็มๆ 3 วัน

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อย เมื่อโค้งสุดท้ายของปี รัฐบาลปรับมาตรการผ่อนคลายให้เริ่มเดินทางออกนอกพื้นที่ได้แล้ว มาตรวจสอบวันหยุดราชการประจำเดือนกันย ายน

พบว่าได้วันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน เป็นวันมหิดล

ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 24 กันย ายน รัฐบาลประกาศเป็นมติ ครม.

ให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษปี 2564 เดือนกันย ายนจึงมีวันหยุดย าวต่อเนื่องกัน 3 วัน

ส่วนเดือนตุลาคมมีวันหยุดย าวติดต่อกัน 3 วันเช่นกัน เนื่องในวันชดเชยวันปิยมหาราช

24 กันย ายน 2564 ซึ่งตรงกับ วันมหิดล เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ จึงมีวันหยุด ย า วติดต่อกัน 3 วัน คือ

วันศุกร์ที่ 24 กันย ายน วันเสาร์ที่ 25 กันย ายน และ วันอาทิตย์ที่ 26 กันย ายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์อยู่แล้ว

ส่วนใครที่จะทำธุรกรรมกับธนาคาร ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าสาขาไหนเปิดให้บริการบ้าง เพราะธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศให้วันมหิดล ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 24 กันย ายน 2564 เป็นวันหยุดพิเศษของธนาคาร