ผอ.รร.อนุบาลเมืองช้าง เบิกเงินสด 2 ล้าน จ่ายเยียวยาผู้ปกครอง

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ เมื่อวันที่ 5 กัน ย ายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวย าและฟิ้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก cv ปืงบประมาณ 2564 และโรงเรียนได้ประกาศขย ายรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่บ้าน 100% นั้น

นายหลักเขต มุ่งสันติ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เปิดเผยช่วงเย็นวานนี้ (4 ก.ย.) ว่า ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือถึงผู้ปกครองในพื้นที่ทุกคนให้มารับเงินภายในวันที่ 7 ก.ย. นี้โดยทางโรงเรียนจะจ่ายเป็นเงินสดๆ โดยจ่ายเป็นสองภาค มีภาคเช้าเวลา 08.00-12.00 น.

โดยจะจ่ายให้อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ในช่วงบ่ายเวลาตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ป.4 ป.5 ป.6 เป็นต้นไป เงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือ 2,000 บาท เงินค่าอาหารกลางวัน 24 วัน วันละ 20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,480 บาท โดยทางโรงเรียนได้รับเงินช่วยเหลือเยียวย ามาจำนวน 2 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่มี ผอ.บางโรงเรียนในพื้นที่ ได้นำเงินนักเรียนไปหักค่าใช้จ่าย และมี ผอ.โรงเรียนบางโรงเรียนจัดงานเพื่อหาเงินบำรุงสถานศึกษา โดยการจัดทำบุญเพื่อหาผ้าป่าเข้าโรงเรียนนั้น นายหลักเขต กล่ าวว่า

เรื่องของการจัดผ้าป่าหาเงินเข้าโรงเรียนโดยได้จะขอเงินจาก 2,000 บาทจากบรรดาผู้ปกครอง คนละ 100 หรือ 200 จนถึง 500 บาทนั้น ตนเองบอกตามตรงว่าอาจจะมีบางโรงเรียนไม่เห็นด้วย

ประกอบกับในห้วงนี้สถานการณ์โควิตคลัสเตอร์ใหม่ยังไม่นิ่ง ถ้าจะหักหรือจะขอจากบรรดาผู้ปกครองก็ควรจะไปขอหักค่าใช้จ่ายจากค่าอาหารเอาไว้เพื่อบำรุงการศึกษาอะไรก็ว่ากันไป สำหรับหมวดเงิน 2,000 บาท นั้นไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาด ลำพังผู้ปกครองและเด็กนักเรียนก็เดือดร้อนกันถ้วนหน้าอยู่แล้ว

ด้าน นายบุญศักดิ์ บุญจูง ผอ.โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย (ศภส.) อำเภอศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เขตพื้นการศึกษา สพม. เขต33 กล่ าวว่า นักเรียนที่จะได้รับเงินจำนวน 2,404 คน ประกอบไปด้วยนักเรียนที่จะได้รับเงินโอนในครั้งแรก 2,394 คน เป็นเงิน 4,788,000 บาท และนักเรียนที่จะได้รับเงินโอนรอบที่ 2 (ย้ายมาใหม่) จำนวน 10 คน เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้นที่นักเรียนที่จะได้รับเงินเยียวย าจำนวน 4,808,000 บาท ในขณะนี้ได้ทำการทยอยโอนไปถึงบรรดาผู้ปกครองแล้ว