ผลตรวจอาการ น้องจีน่า

ประชาชนเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เผยถึงความคืบหน้าค ดีการลั กพ าตั ว น้องจีน่า ว่า หลังจากที่ระดมกันค้นหาตัวน้องจนเจอแล้วนั้น

ประกอบกับ นายอาผะ ผู้ต้องสงสัยได้รับสา รภา พในเรื่องที่มีการลั กพ าตั วน้องจีน่าไป จากสอบสวนรวมรวมพย านหลักฐานนั้นเชื่ อว่าเรื่องหลักที่เกิดขึ้นจริงคือ ประเด็นของการลั กพ าตั ว โดยจากจุดที่พบน้องจีน่าไม่น่าจะไปยังจุดที่พบได้ด้วยตัวเอง จึงต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้นำพาไป

ส่วนจะเป็นใครอย่างไร ตอนนี้ทางตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานทั้งทางนิติวิทย าศาสตร์ของตำรวจ และนิติวิทย าศาสตร์จากการตรวจร่างกายของน้องจีน่าจากทางโรงพย าบาล มาประกอบกับวัตถุพย าน และพย านบุคคลที่ให้ข้อมูล ให้พร้อมเสี ยก่อน

ในวันนี้จึงยังไม่มีการแจ้งข้อกล่ าวอากับนายอาผะ หรือ นายเสี่ยว แม้จะมีการรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ที่ลั กพ าตั วน้องจีน่าไป แต่ก็ยังมีหล ายจุดที่ให้การสับสน และมีข้อสงสัย ต้องทำงานกันต่อ

ขณะที่ผลการตรวจร่า งกา ยของน้องจีน่าในเบื้องต้นนอกจากพบร่อ งรอ ยภายนอกที่มีรอ ยขี ดข่ว นและรอ ยบา ดจากต้นไม้ใบหญ้า รอ ยยุง และแมลงกั ดแล้ว

ยังพบว่าในก ระเพ าะของน้องนั้นไม่มีเศ ษอาหาร เชื่อว่าน้องเองไม่ได้กินอาหารในช่วงที่หายตัวไปเกือบครบ 3 วัน ทำให้มีอ ากา รขา ดอาหารและน้ำ จนมีอาการอ่อ นเพลี ย กล้า มเนื้ ออ่อ นแร ง

ขณะที่เรื่องของการสอบพย านและผู้ต้องสงสัยรายอื่นก็พบว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคนใกล้ชิดครอบครัวน้องจีน่าทั้ง ลุงของน้องจีน่า ป้าของแม่น้องจีน่า เพื่อนบ้านของน้องจีน่า

และล่ าสุดมีการเชิญคนที่ถูกกล่ าวอ้างถึงมาตลอดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเช่นกัน ก็ยังไม่พบประเด็นเชื่อมโยงว่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระทำผิด เกี่ยวข้องกับการลั กพ าตั ว ก็ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้

ส่วนปัญห าเรื่องของความขัดแย้ งในครอบครัวทุกคนยังให้การตรงกันว่าไม่ได้มีปัญห าข้อขัดแย้ งภายในครอบครัวแต่อย่างใด รวมทั้งประเด็นที่หล ายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเส พ ติ ดหรือไม่ เนื่องจากพื้นที่อำเภอเชียงดาว เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ย งเรื่องนี้ด้วยนั้น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 บอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ไม่มีประเด็นเชื่อมโยงแต่อย่างใด

ส่วนตัวนายอาผะหรือเสี่ยว ยังคงถูกดำเนินค ดีใข้อหาต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอยู่ ยังไม่มีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ซึ่งก็ต้องรอทางตำรวจ รวมรวมพย านหลักฐานต่างๆ ให้ครบทุกด้าน ถึงจะมีการแจ้งข้อหาเกี่ยวกับค ดีลั กพ าตั วต่อไป

ค ดีนี้ถือว่าเป็นค ดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจทางตำรวจต้องทำงานอย่างหนักและรั ดกุ มเพื่อไขข้อกระจ่างให้ โดยความร่วมมือของตำรวจชุดสืบสวนของ สภ.แม่แตง ของภูรจังหวัดเชียงใหม่ ของภาค 5 และล่ าสุดทางตำรวจกองปราบได้เข้ามาร่วมทำค ดีนี้ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ผลตรวจ น้องจีน่า ในกร ะเพ าะไม่มีอาหาร คาดอยู่ลำพังมาตลอด 3 วันที่หายไป ผบช.ภ.5 เผยเรียกสอบคนใกล้ชิด-เพื่อนบ้าน แต่ยังไม่แจ้งข้อหาใคร