ประชาชนบึงยี่โถ จ.ปทุมฯ แห่ฉีดซิโนฟาร์ม เข็มแรก

ได้รับการพูดถึงทั่วโซเชียล วันที่ 3 กันย ายน 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์บริการฉีดวั คซีนป้องกันโ ค วิ ด-19 ซิโนฟาร์ม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ประชาชนจำนวนมากในเขตเทศบาลเมืองได้แห่เดินทางมาฉีดวั คซีนป้องกัน เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19 (ซิโนฟาร์ม) ที่นัดหมายที่ได้มีการลงทะเบียนหมอพร้อมเอาไว้ก่อนหน้านี้

โดยมี นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล และ ข้าราชการค่อยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารอรับการฉีดวั ค ซีนในครั้งนี้

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ กล่ าวว่าเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้ดำเนินการจัดซื้ อวั คซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบึงยี่โถ และ ประชาชนที่มาประกอบอาชีพต่างๆภายในเขตเทศบาลจำนวน 34,000 โดส

ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วกว่า 70 เปอร์เซนต์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนแล้วเสร็จภายในเดือนกันย ายน 64 นี้

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์