ธรรมนัส ลาออกจากตำแหน่งแล้ว

เป็นเรื่องราวที่คนจับตา เมื่อเวล า 15.30 น. วันที่ 9 กันย ายน ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า ได้แถลง ขอล าออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ามกล างกระแสข่าวปัญห าความภายในพรรคพลังประชารัฐ และขั ด แ ย้ ง กับนายกรัฐมนตรี ร.อ.ธรรมนัส แถลงว่า ตัดสินใจล าออกแล้ว ก็หมายความว่าคงเดินไปด้วยกันไม่ได้ จริงๆ แล้ว

ตั้งแต่ก่อนโหวตวันศุกร์ที่แล้ว ก็ได้กราบเรียนกับหัวหน้าแล้วว่า จะล าออกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา แต่หัวหน้าได้ห้ามไว้ ก็เชื่อหัวหน้า ผมไตร่ตรองดูแล้วว่าชีวิตที่จะทำให้ประชาชน ต้องเดินทางไปอีกไกล ต้องตัดสินใจ

ถามว่าจากปัญห าก่อนหน้านี้ไม่จบใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่ าวว่า ไม่จบ คือใจผมไม่สบายใจ เราต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่กระทำไป หมายความว่า เมื่อเราพูดด้วยเหตุและผลแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง ส่วนยังอยู่กับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่ าวว่า ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ต้องคิดต่อไป อาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่มีความสุข บ้านหลังเดิมก็มีความสุขอยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ความสัมพันธ์ พล.อ.ประยุทธ์ พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ เป็นอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่ าวว่า ความสัมพันธ์กับหัวหน้ารัก เคารพ เหมือนเดิม ส่วนอีก 2 คน ไม่ได้หมายความว่าแ ต ก หั ก แต่ต้องเลือกเดิม บ้านหลังใหม่ก็จะเป็นการสร้างบ้าน ส่วนใครจะไปด้วยไหมนั้น ไม่สามารถตอบได้ สำหรับตำแหน่งอื่นๆ จะล าออกหรือไม่นั้น ร.อ.ธรรมนัส กล่ าวว่า เนื่องจากเป็นส.ส. ต้องให้พรรคขับออกก่อน

ร.อ.ธรรมนัส ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนต่อว่า สำหรับเรื่องความชัดเจนนั้น ได้เตรียมไว้หมดแล้ว การตัดสินใจนี้ยังไม่ได้คุยกับใคร ส่วนคำถามว่าที่พรรคพลังประชารัฐจะแตกไหม ร.อ.ธรรมนัส กล่ าวว่า ไม่แน่ ใจผมไปแล้ว ผมพูดแล้วผมนักเล งพอ ทำอะไรแล้วรับผิ ดชอบ อยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้ใจมันอยู่ ใจมันไม่อยู่แล้วมันก็ไม่เอา ใครมาบังคับผมก็ไม่ได้