ครูผู้ช่วย ฉีด vc ไขว้ ถึงแก่กรรม

ประชาชนให้ความสนใจข่าวนี้เป็นจำนวนมาก เป็นอีกหนึ่งความสู ญเ สีย ที่คาดว่าอาจเกิดจากฉีดวั คซีนจนถึงแก่ชีวิต โดยที่วัดมะขามเตี้ย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานที่ตั้งสวด อ ภิ ธรรม นางสุนันทา คุ้มฉาย อายุ 59 ปี ครูผู้ช่วยศูนย์เด็กเล็ก อบต.หัวรอ ที่ เสียชีวิตหลังจากเข้ารับการฉีดวั คซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า

แ พทย์ระบุเ ส้ น เ ลื อ ดใน ส ม อ ง โป่ ง พ องและแต ก ครอบครัวคาใจ หอบหลักฐานร้องขอความเป็นธรรมเพราะแม่ตรวจสุขภาพประจำปี ทุกปี ไม่เคยพบโรคประจำตัว ร่างกายแข็งแรง

นายศุภวิชญ์ ขำแจ่ม อายุ 27 ปี ลูกชาย เล่ าให้ฟังว่า แม่ฉีดวั คซีนแบบสูตรไขว้ เข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เมื่อ 30 ก.ค.64และเข้ารับวั คซีน เข็มที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 หลังรับวั คซีนเข็มสอง แม่ก็เริ่มมีไ ข้ ป วดหั ว เ มื่ อ ย เ นื้อ เ มื่ อ ย ตัวแบบนี้เรื่อยมา 6 วัน

กระทั่งวันที่ 7 ก.ย.64แม่บ่นว่าป วดหั วมากจน ห ม ด ส ติ จึงรีบโทร 1669 เรียกรถพย าบาลมารับไปที่โรงพย าบาลประจำจังหวัด ปรากฏว่ามีคนไ ข้เยอะ แม่ไม่ได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน จึงตัดสินใจขอย้ายคุณแม่ไปรักษาโรงพย าบาลเอกชนทันที เพียง 1 ชม. แพ ทย์ก็แจ้งว่าแม่มีอาการเ ส้น เ ลือดใหญ่ในส ม อ ง แ ต ก

แล้วมีเ ลื อ ด คั่ ง เป็นจำนวนมาก โอกาสรอดมีเพียง 1% ไม่แนะนำให้เ สี่ยงผ่าตัดเพราะแม่อาจจะเ สียชีวิตขณะผ่าได้ แต่อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยห าย ใ จ เพราะสมองต ายหมดแล้ว จนแม่เ สียชีวิตเมื่อคืนวันที่ 6 ก.ย.64

เ สียใจมาก เหตุการณ์มันไวไม่ทันได้ตั้งตัวแม่ร่างกายแข็งแรงดี ตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ไม่เคยพบโรคประจำตัว ต้องการร้องขอความเป็นธรรมเพราะผลการชั นสูตรแ พทย์ระบุว่า แม่เ สียชีวิต ด้วยสาเหตุ เ ส้ น เ ลื อ ด โ ป่ ง พ อ ง และแ ต ก

ทั้งๆที่แข็งแรงดีทุกอย่าง มั่นใจว่าแม่เ สียชีวิตเพราะฉีดวั คซีน อย ากให้หน่วยงานช่วยเหลือด้วย เพราะตอนนี้มีค่าใช้จ่ ายจากแม่รักษาตัวที่โรงพย าบาลเอกชน เป็นเงินกว่า 8 หมี่นบ าททำเรื่องไปยัง สปสช.เพื่อขอเป็นเคสผู้ป่ วยวิ ก ฤต เพื่อลดค่าใช้จ่ ายจากรพ.เอกชน

แต่ก็ถูกปฏิเสธอ้างว่าไม่เข้าเกณฑ์ผู้ป่ วย วิ กฤต ทั้งๆ ที่แม่ไม่รู้สึกตัวเลยต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายจาก รพ.เอกชนเองทั้งหมด ทั้งๆที่เป็นเพียงลูกจ้างบริษัทเอกชนอย ากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูบ้าง ทั้งนี้ จะมีพิธีฌาปนกิจแม่ในวันที่ 11 กันย ายน 2564 นายศุภวิชญ์ กล่ าว

อย ากจะฝากเตือนเป็นอุทธาหรณ์ สำหรับคนที่กำลังจะฉีดวั คซีนสูตรไขว้ อย ากให้ดูแม่เป็นตัวอย่าง ขนาดร่างกายแข็งแรงดียังเ สียชีวิตได้ เพราะหลังจากแม่ฉีดวั คซีนแล้วมีญาติกันอีกคนเป็นหญิงสูงอายุไปฉีดเข็ม 2 มาเหมือนกับแม่

ปรากฏว่ามีอาการเป็น ลิ่ ม เ ลื อ ด อุ ด ตั น ที่หั ว ใ จ อาการหนักถึงขั้นต้องปั้ ม หั ว ใ จ เข้ารับการผ่ า ตัด หั ว ใ จ ตอนนี้ยังนอนอยู่ในโรงพย าบาล ตอนนี้ญาติๆ ในครอบครัว ในหมู่บ้าน ไม่มีใครกล้าไปฉีดวั ค ซีนเลยสักคน เพราะกลัวต้องมาเป็นเหมือนแม่

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสี ยใจกับครอบครัวผู้เสี ยชีวิตด้วยนะคะ