กระทรวงแรงงาน เผย สมัคร ม. 40 รับเงิน 5,000

ประชาชนติดตามข่าวนี้เป็นจำนวนมาก วันนี้ (9 ก.ย.2564) นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวว่ากลุ่มคนขับรถแท็กซี่ที่มีอายุเกิน 65 ปี ไม่ได้รับเงินเยียวย าจากรัฐบาล เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก CV-19 ในเรื่องนี้นั้น

กระทรวงแรงงาน ขอชี้แจงว่า รัฐบาล โดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล าโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นถึงความลำบ ากและให้ความห่วงใยพี่น้องอาชีพอิสระ

เช่น คนขับรถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อคดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากการแพร่กระจายของ CV-19

รถแท็กซี่

จึงได้ให้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี ได้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวย าจากผลกระทบ CV-19 จากรัฐบาลคนละ 5,000 บ าท

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้มอบถุงยังชีพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนขับรถแท็กซี่ ผ่านมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แล้วกว่า 6,000 ชุด

มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กลุ่มแท็กซี่ไปแล้วกว่า 10,000 คน รวมทั้งได้จัดทำข้าวกล่องส่งแคมป์คนงานตามโครงการปันน้ำใจร้านค้าสู่แรงงานอีกด้วย

นางเธียรรัตน์ กล่ าวต่อว่า ส่วนกรณีคนขับแท็กซี่ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป แต่ระเบียบประกันสังคมที่รับสมัครมาตรา 40 ต้องมีอายุระหว่าง 15 – 65 ปีนั้น ในส่วนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบความเดือ ดร้อนของกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการ จัดทำข้อเสนอโครงการ เพื่อช่วยเหลือเยียวย า กลุ่มผู้ขับแท็กซี่ ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันมาตรา 40

เนื่องจากมีคุณสมบัติอายุเกินที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมและทั่วถึงต่อไปด้วยแล้ว

อย่างไรก็ตาม กลุ่มแท็กซี่ เตรียมสมัครม.40 รับเงินเยียวย า 5,000 บ าท กันได้เลยจ้า