กรมอุตุฯ ประกาศเตือน พายุโซนร้อนโกนเซิน

ประชาชนควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 7 กันย ายน 2564 – 13 กันย ายน 2564

ในช่วงวันที่ 7 – 10 ก.ย. 64 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกล าง ภาคตะวันออก

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย

และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 13 ก.ย. 64

ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ภาคใต้ และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

สำหรับในช่วงวันที่ 8 – 13 ก.ย. 64 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อนึ่ง พายุโซนร้อน โกนเซิน (CONSON) ที่ปกคลุมตอนกล างของประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย

คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 9 กันย ายน 2564 และจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 12-13 กันย ายน 2564

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 7 – 13 ก.ย. 64 ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เ สี่ยงภั ยในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก ภาคกล าง และภาคใต้ ระวังอั น ต รายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน

น้ำป่าไหลหล ากได้ ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง