ไม่รอดแล้ว ผอ.โรงบาลพาคนรัก บุคคลอื่นรับ ไฟเซอร์

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามกรณีภรรย าของผู้อำนวยการ และสามีของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

ซึ่งทำงานคลินิกเอกชนและร้านขายย า ได้รับการฉี ดวัคซี นไฟเซอร์ หลังถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ล่ าสุดพบว่าทำผิ ดเงื่อนไขของสาธารณสุขจังหวัดชัดเจน ต้องถูกลงโท ษทางวินัย

นายแพท ย์วิชาญ คิดเห็น รองสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็ จจริง เปิดเผยความคืบหน้าว่า ตรวจสอบหลักฐานและสอบปากคำผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารผู้เกี่ยวข้องในโรงพย าบาลเฉลิมพระเกียรติแล้ว ได้ข้อเท็ จจริงที่ว่า

โรงพย าบาลได้รับวัคซี นไฟเซอร์ 144 โดส ฉี ด ให้บุคลากรด่าน หน้าตามเงื่อนไขถูกต้อง 141 โดส ส่วนอีก 3 โดส ฉีดให้กับภรรย า ผู้อำนวยการโรงพย าบาล สามีของหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมของโรงพย าบาล ทำงานเป็นเภสัชกรร้านขายย า และฉี ดให้กับพนักงานร้านขายย าเดียวกัน

ซึ่งการฉี ด 3 โดสหลังนี้ ยังไม่เข้าเกณฑ์เป็นบุคลากรด่านหน้าที่จะต้องได้รับสิทธิ์ ถือเป็นการทำผิ ดเงื่อนไขชัดเจน ขณะที่ ฝ่ายผู้ถูกสอบสวนชี้แจงว่า กระทำการโดยเข้าใจว่า เป็นบุคลากรด่านหน้าเช่นกัน เพราะลักษณะงานใกล้ชิดเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้ อ จึงได้รับสิทธิ์ฉี ดวัคซีนไฟเซอร์ แต่สาธารณสุขจังหวัดได้กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนอยู่แล้ว แต่ละโรงพยาบาลมีคณะกรรมการรับรู้รับทราบและเข้าใจตรงกันอยู่แล้ว ข้อชี้แจงจึงฟังไม่ขึ้น

หลังจากนี้จะให้นิติกรทำรายงานเสนอต่อนายแพ ทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อตั้งคณะกรรมการพิจารณาบทลงโท ษทางวินัยภายใน 1-2 วันนี้ ส่วนจะมีบทลงโท ษทางอาญา ที่อาจเข้าข่ายยักยอกทรัพย์สินของทางราชการหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการพิจารณา

ส่วนกรณีแพ ทย์หญิงในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พาพี่สาว และแม่เข้ารับวัคซี นไฟเซอร์ จนเกิดกระแ สวิพากษ์วิจารณ์ ล่ าสุดแพ ทย์หญิงกฤตยาณี พูลเพียร หรือ “หมอกุ๊บกิ๊บ” อายุ 27 ปี แพ ทย์ประจำโรงพย าบาลนบพิตำ ที่ตกเป็นข่าวออกมาขอโท ษ และบอกว่า หลังเกิดเรื่องได้รับผลกระทบเยอะมาก ทั้งมีคนเข้ามาแสดงความคิดรุนแร ง หย าบคา ย ทั้งในเฟซบุ๊กส่วนตัว และในเพจคลินิกหมอ ซึ่งหมอจะพย าย ามทำใจและไม่ตอบโต้ใด ๆ เพราะได้เรียนชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดไปแล้ว ยืนยันว่า

มีเพียงพี่สาวที่ได้รับวั คซี น และเป็นวั คซีนก้นขวดที่จะต้องทิ้งอยู่แล้ว พร้อมทั้งยังยกมือขอโท ษทุกคน ที่ตัวเองคิดน้อยเกินไปและไม่คิดว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหว นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โทรศัพท์มาให้กำลังใจ และขอให้ช่วยอยู่สู้กับ CV19 ต่อไป เพราะบุคลากรทางการแพท ย์ไม่ใช่หาได้ง่าย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤ ตแบบนี้. ทำให้แพ ทย์หญิงกฤตย าณี จึงไม่ลาออก และจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด พร้อมกับทิ้งท้ายว่า วันนี้ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ ไม่ว่ารัฐบาลหรือใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องรีบนำวัคซี นมาฉี ดให้บุคลากรด่านหน้าเถอะ ตัวหมอเองไม่อยากฉี ดเข็ม 3 อยากเอาเข็มที่ 3 ไปฉี ดให้แม่หรือคนที่เรารัก เพราะทุกคนรักแม่รักครอบครัว

ขอบคุณ ช่อง PPTV 36