โอนแล้ว ใครยังไม่ได้บ้างเช็คเลย

เข้าแล้วรอบแรกสำหรับเงินเยียวย าเข้าพร้อมเพย์ เริ่มวันนี้ 4 ส.ค. – 6 ส.ค.64 สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ใน 9 กิจการ ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา

โดยผู้ประกันตน ม.33 รับเงินเยียวย า 2 ส่วน คือ เงินชดเชย 50% ของค่าจ้างสูงสุด 7,500 บาท และเงินชดเชยเพิ่มเติมอีก 2,500 บาท/คน ที่จะได้รับตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค.64 (ส่วน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา จะได้รับเงินเยียวย า วันที่ 9 ส.ค.64)

นายจ้าง ม.33 รับเงินเยียวย าตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุด 200 คน ภายในวันที่ 6 ส.ค.64 (ส่วน จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา จะได้รับวันที่ 9 ส.ค.64)

ขณะที่วานนี้ (3 ส.ค.64) ที่ประชุม ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวย าผู้ประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทั้งหมด 29 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 13 จังหวัดเดิม ที่จะได้รับเพิ่มเติมเป็น 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.) และ 16 จังหวัดใหม่ ที่จะได้รับเงินเยียวย าเป็นเวลา 1 เดือน

ภาพประกอบ

สำหรับพื้นที่ 13 จังหวัดเดิม ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ