โรงเรียนประกาศคืนค่าเทอม ค่าอาหารกลางวัน และค่าอินเทอร์เน็ต

เป็นข่าวที่ถูกแชร์ต่อเยอะมากๆ ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีและได้รับคำชื่นชมจากผู้คนในสังคมเป็นจำนวนมาก สำหรับโรงเรียนราชสีมาวิทย าลัย ประจำจังหวัดนครราชสีมา

ที่ได้ประกาศ คืนค่าเทอม ค่าอาหารกล างวัน พร้อมกับจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนเป็าเงินจำนวน 300 บ าท

โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประยงค์ ประทุมวัน เผยว่า

เบื้องต้นทางโรงเรียนได้คืนค่าอาหารกล างวันนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ไปแล้วกว่า 700 ราย รายละ 2,000 บ าท เพราะส่วนนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

จึงไม่มีค่าอาหารกล างวันที่ต้องดำเนินการ นอกจากนี้ก็จะจ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 300 บ าท

เพราะการเรียนออนไลน์ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วย พร้อมกับคืนเงินค่าเทอมในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ค่าห้องแอร์ ค่ากิจกรรมแข่งขันกีฬา

ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดค่ายลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน”

ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดค่ายลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน”

ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดค่ายลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน”