โรงงานถูกสั่งปิด นายจ้างยอมจ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างกว่า 2 พันคนเหมือนเดิม

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก จากกรณีเมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 ที่ผ่านมา ที่หน้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก บริษัท ฮัลซอล เทคนิค (ประเทศไทย)จำกัด ส่งออกทั่วโลก ตั้งอยู่ที่ 168 ม.1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีแรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าวจำนวนมาก รวมตัวปร ะ ท้ วง ไม่พอใจ ชาวเกาหลี เจ้าของโรงงาน ที่ไม่ยอมแก้ไขสถานการณ์ c v-19

เนื่องจากเจ้าของชาวเกาหลี ซื้อเครื่องตรวจหา cv-19 มาตรวจกลุ่มแรงงานและพนักงานทั้งหมดกว่า 2 พันคน ตรวจพบ ผู้ติ ด cv-19 แล้วกว่า 300 คน และมีแรงงานกลุ่มเสี่ ย งใกล้ชิดสัมผัสอีกจำนวนมาก แต่โรงงานไม่มีการแก้ไข และเปิดให้แรงงานและพนักงานทำงานตามปกติ

ดังนั้น จึงออกมารวมตัวประท้ว งและเรีย กร้องขอให้ เจ้าของโรงงานชาวเกาหลี ดำเนินมาตราการ แก้ไข ออกผู้ป่ว ยที่ติด c v-19 ไปรักษาใน รพ. และแยกกลุ่มเสี่ ยงและผู้สัมผัสใกล้ชิดออกไปกักตัว ให้ชัดเจน

เนื่องจากทั้งกลุ่มพนักงานแรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าว รวมถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ทราบข่าวว่า โรงงานมีการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มาตรวจหาเ ชื้ อเอง โดยไม่แจ้งให้ทางราชการทราบ ยังพบผู้ติ ด c v-19 กว่า 300 คนเป็นอย่างต่ำ ไม่รวมแรงงานกลุ่มเ สี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเ ชื้ อ อีกจำนวนมาก แต่โรงงานก็ยังเปิดให้ทำงานปกติ โดยไม่มีการแก้ไขทั้งสิ้นอีกด้วย

ล่ าสุด ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 64 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงว่า โรงงานฯ มีผู้ติดc v-19จำนวนมาก จึงมอบหมายให้ นายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เข้าไปตรวจสอบ พบว่า แรงงานทั้งชาวไทยและต่างด้าวกว่า 2 พันคน และมีการนำเอาอุปกรณืทางการแ พทย์ ไปตรวจพบผู้ติ ดc v-19 ถึงกว่า 250-350 คน เป็นอย่างต่ำจริง และยังกลุ่มเ สี่ยงใกล้ชิดอีกจำนวนมาก

เวล า 11.00 น. ผู้สื่อข่าวเดินทางไปสังเกตุการณ์ที่หน้าโรงงาน พบ เจ้าของชาวเกาหลี สั่งปิดโรงงานชั่วคราว 7 วัน ให้แรงงานทั้งหมดกว่า 2 พันคน เลิกงานกลับบ้าน โดย จ่ายเงินค่าแรงงานตามปกติของแต่ละคนส่วนผู้ติดเ ชื้ อ 250-350 คน ก็จะถูกส่งไปรักษาที่ รพ.สนาม ภายใน อ.บ้านบึง โดยเจ้าของชาวเกาหลี เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด