แมทธิว ปลงผมบวช

เป็นเรื่องราวที่มีคนติดตามกันมาก กำลังจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่บุตร 3 แล้วสำหรับ แมทธิว ดีน และ ลีเดีย คุณแม่ยังสวย ล่ าสุด เมื่อเวลา 16.29 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2565 พระสุวรรณเมธี เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ พระศรีศิลปาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และพระไพฑูรย์ พุทฺธสรโณ ทำพิธีปลงผมนาคแมทธิว ดีน ฉันทวานิช นักแสดง พิธีกรชื่อดัง

 

ทั้งนี้มี ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ภรรย าซึ่งกำลังตั้งท้อ งทาย าทคนที่สาม น้องดีแลน น้องเดมี่ บุตรชายและบุตรสาวทั้ง 2 คน พร้อมคนใกล้ชิดร่วมพิธีท่ามกลางประชาชนต่างร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก

 

ขออนุโมทนาบุญกับคุณพ่อแมทธิวด้วยจ้า

ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว ภาพดังกล่ าว