เอ๊ะ จิรากร อัปเดตอาการหลัง CV-19 ทั้งครอบครัว หลังแฟนคลับแห่ถามด้วยความเป็นห่วง

สร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนคลับ หลังจากที่ นักร้องเสียงดี เอ๊ะ จิรากร ตรวจพบว่าติดเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 ทั้งครอบครัว และเป็นสายพัน ธุ์เ ด ล ต้านั้น ล่าสุด เอ๊ะ จิรากร ก็ได้อัปเดตอาการป่ วยล่ าสุดให้แฟนๆ ที่เป็นห่วงได้ทราบว่า

ซึ่งตอนนี้อาการของ เอ๊ะ จิรากร และภรรย านั้นเริ่มเสียงขึ้นจ มูก ห ายใจลำบ ากขึ้นบางเวล า ไม่มีเ ชื้อลงป อด ลดโดสย าแล้ว

ส่วนลูกคนโตน้องเอญ่า วัย 9 ขวบ เ ชื้อลงขั้วป อด น้องพีเจ ลูกคนกล าง อายุ 6 ขวบ ไม่มีเ ชื้อลงป อด

และน้องเฌอร์ลีน ลูกคนเล็ก 3 ขวบ เชื้อล งขั้วป อด มีอาการไ ข้สูง ไ อแห้ง เสียงแ หบ

และในการรักษาอาการของลูกๆ ทั้ง 3 คน ตอนนี้ให้ย าตามอาการ เนื่องจากอาการของลูกๆ เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป

พื้นฐานของอาการคือมีไ ข้ ไ อเล็กน้อย ภู มิแ พ้ และนอกจากนี้ก็มีการเ อกซเรย์ ป อ ด ให้ย าต้านไว รั สตามอาการของแต่ละคนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอให้หายป่ วยกันโดยเร็วนะคะ