เพชร สหรัตน์ ตัดสินใจขายของรัก นำเงินซื้อชุด PPE บริจาค

จากข่าวจำนวนการติด CV-19 ของคนไทยวันต่อวัน เรียกได้ว่าสถานการณ์โ ค วิ ดในประเทศไทยตอนนี้ เข้าขั้นวิ ก ฤตเลยทีเดียว รวมไปถึงกำลังแพ ร่ร ะบ าดไปทั่วโลก และมากในหมู่เอเชีย โดยประเทศไทยถือเป็นการแพ ร่ ร ะบาด ในระลอกที่ 4 แล้ว ซึ่งสร้างความวิ ต กให้กับสังคมไทยเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเ ชื้ อสูงถึงหลักหมื่นมาร่วมเดือน และยังไม่มีท่าทีจะน้อยลง แม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญห าร้ ายๆอยู่นั้น

แต่ต้องบอกเลยว่ายังมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นให้เห็นนั้นก็คือการร่วมตัวเป็นหนึ่งเดียวร่วมกับบริจาคเงิน สิ่งของ ที่จำเป็นให้กับทีมแ พทย์พย าบาล

รวมถึงบริการยกรถตู้เพื่อช่วยรับผู้ป่วยโ ค วิ ด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งก็มีเหล่ าบรรดาดาราศิลปินหล ายท่านที่ออกมาเป็นแกนนำการทำครั้งดีในครั้งนี้

รวมถึงทางด้านนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังอย่าง เพชร สหรัตน์ ที่ได้ยื่นมือช่วยตั้งแต่การแพ ร่ ร ะบาด ในระลอกแรก ซึ่งมาถึงระลอกที่ 4

เจ้าตัวก็ยังคงเดินหน้าช่วนเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเ ดื อดร้อนกันอย่ างต่อเนื่อง

ล่ าสุดทางด้าน เพชร สหรัตน์ ได้ตัดสินใจข ายรถเพื่อนำเงินซื้ อชุด PPE พร้อมกับข้าวสารมาบริจาคให้กับชาวบ้าน

โดยทางด้าน เพชร สหรัตน์ ได้กล่ าวเอาไว้ว่า เมื่อวานผมตัดสินใจข ายของรักไป(รถยนต์) เพื่อนำเงินมาตุนชุด PPE และข้าวสารไว้ช่วยพี่น้องให้ได้หล ายจังหวัด ที่สุดเท่าทีจะทำได้ ต ายไปก็เอาไปไม่ได้

รักษาชีวิตคนไว้สำคัญกว่า # สร้างบุญทุนตัวเอง # ปล าร้าตำนัวสร้างบุญทุนตัวเอง