เปิดเงื่อนไขม.39 ม.40 เตรียมใจไว้เลย

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากประกันสังคม เริ่มทยอยโอนเงินเยียวย ามาตรา 33 ให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว โดยจะโอนผ่านบัญชี พร้อมเพย์ หมายเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก CV19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด

คือ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา โดยจะเยียวย า 9 ประเภทกิจการ คือ

1. ก่อสร้าง

2. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. ศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ

4. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

5. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์

6. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

7. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

8. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

9. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-6 ส.ค. 2564 ที่ต้องทำเช่นนี้ เพราะระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชีเท่านั้น โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง 3 วันจึงจะสามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่ 6 ส.ค. 2564 โดยจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุกๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ต.ค. 2564

ทางด้าน น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า วิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเยียวย าจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน

สำหรับ นายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคม ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้างที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิ์จำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินในวันที่ 9 ส.ค. 2564

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สงสัยเรื่องการได้รับเงินเยียวยานั้น สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็สามารถตรวจสอบได้ ส่วนนายจ้างสถานประกอบการให้กรอกเลขบัญชีนายจ้าง 10 หลัก และเลขลำดับที่สาขา 6 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิ์

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ เงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33

ากนั้นคลิกข้อความ “ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) หรือ คลิกที่นี่ เข้าสู่หน้า ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้

– กรอกเลขบัตรประชาชน – กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– แล้วคลิกคำว่า ค้นหา

จากนั้นคลิกข้อความ ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวย าฯ (ผู้ประกันตนมาตรา 33) หรือ คลิกที่นี่ เข้าสู่หน้า ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยกรอกข้อมูล ดังนี้

– กรอกเลขบัตรประชาชน – กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– แล้วคลิกคำว่า ค้นหา

จากนั้นจะขึ้นข้อความ 2 แบบ คือ ได้รับสิทธิ์ และ ไม่ได้รับสิทธิ์ ดังนี้ ขึ้นข้อความ ได้รับสิทธิ์ ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนให้เรียบร้อย สปส.จะโอนเงินให้ท่านผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น

ขึ้นข้อความ ไม่ได้รับสิทธิ์ ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 10 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ กรณีมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อสอบถาม สปส.ที่รับผิด

หลังจากเพิ่งทำการจ่ายเงินให้กับกลุ่ม ม.33 พบว่า บางคนยังไม่ได้เงิน เงินยังไม่เข้า

อย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนได้รับการเยียว ย า นะครับ