เปิดภาพ ครูบาบุญชุ่ม ขณะเข้ารับการรักษา

มีคนติดตามเป็นจำนวนไม่น้อย จากกรณีอาการอ าพาธของครูบาบุญชุ่ม พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงมีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งยวด ในพระพุทธศาสนา ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชินี และ ทรงห่วงใยพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงมีพระเมตตาคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ทรงรับ # ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำลังอ าพาธอยู่นั้น..ไว้เป็นภิกษุอ าพาธในพระบรมราชานุเคราะห์ ข้าพระพุทธเจ้า

ภาพดังกล่าว

มูลนิธิดอยเวียงแก้ว ในนามของ ศิษย านุศิษย์ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่ า ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรดประทานพรให้ ครูบาบุญชุ่ม มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของเหล่ าพุทธศาสนิกชน และเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาตลอดไป

ครูบาบุญชุ่ม