เปิดตลาดเช้านี้ราคาทอง 5 ส.ค.64

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากสำหรับราคาทอ งคำประจำวันที่ 5 ส.ค.2564 มีการปรับร าคาลง 50 บ าท เมื่อเปรียบเทียบกับราค าปิดของวันที่ 4 ส.ค.2564

โดยท องรูปพรรณข ายออกบ าทละ 28,850 บาท ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของ สมาคมค้าทองคำ หรือ Gold Traders Association เมื่อเวลา 09.25 น.ที่ผ่านมา

ทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศ รับซื้ ออยู่ที่บ าทละ 28,250 บาท ข ายออก 28,350 บา ท ตามประกาศครั้งล่ าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ รับซื้ออยู่ที่บ าทละ 27,742.80 บาท และมีราคาขายออกที่ 28,850 บาท ส่วนร า คาท องคำโลก หรือ Gold Spot อยู่ที่ 1,810.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 5 ส.ค.2564 ประกาศครั้งที่ 1

ท องคำแท่ง

– รับซื้ อ 28,250.00

– ข ายออก 28,350

ท องรูปพรรณ

– รับซื้ อ 27,742.80

– ข ายออก 28,850

ขอบคุณ สมาคมค้าท องคำ