เช็กเลย! เปิดรายชื่อ รพ. รับฉีด ซิโนฟาร์ม ทั่วประเทศ อัตราค่าบริการ 777 บาทต่อโดส

ข่าวดีของทุกคน เมื่อวันที่ 29 ส.ค.64 ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยรายชื่อ โรงพย าบาลที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม ไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพย าบาล โดยราชวิทย าลัยจุฬาภรณ์ กำหนดให้ทุกโรงพย าบาลคิดอัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์มแก่ประชาชน 777 บาทต่อโดส ในส่วนค่าบริการอื่นๆ โรงพย าบาลกำหนดได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มในเดือนกันยายน สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพย าบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลการจองวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถานพย าบาลดังกล่าวต่อไป

กรุงเทพและปริมณฑล

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน

โรงพย าบาลอินเตอร์เมด

โรงพย าบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โรงพย าบาลผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่ โฮม

โรงพย าบาลพญาไท 2

โรงพย าบาลพญาไท 3

โรงพย าบาลพญาไท นวมินทร์

โรงพย าบาลบางโพ

โรงพย าบาลอินทรารัตน์

โรงพย าบาลสินแพทย์ รามอินทรา

โรงพย าบาลปิยะเวท

โรงพย าบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพย าบาลนครธน

โรงพย าบาลสุขสวัสดิ์

โรงพย าบาลบางมด

โรงพย าบาลวิภาวดี

โรงพย าบาลสมิติเวช ธนบุรี

โรงพย าบาลพีเอ็มจี

โรงพย าบาลสหวิทยาการมะลิ

โรงพย าบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

โรงพย าบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จ.สมุทรปราการ

โรงพย าบาลอินเตอร์กำแพงแสน จ.นครปฐม

โรงพย าบาลศาลายา จ.นครปฐม

โรงพย าบาลมหาชัย 2 จ.สมุทรสาคร

โรงพย าบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร

ภาคกลาง

โรงพย าบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

โรงพย าบาลวิภาวดีปิยราษฏร์ จ.สุพรรณบุรี

โรงพย าบาลธนบุรี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

โรงพย าบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี

โรงพย าบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร

โรงพย าบาลศรีสุโข จ.พิจิตร

โรงพย าบาลชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร

โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยาง จ.พิจิตร

โรงพย าบาลชัยอรุณเวชการ จ.พิจิตร

โรงพย าบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี

โรงพย าบาลอภิณพเวชกรรม จ.สระบุรี

โรงพย าบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร

โรงพย าบาล รวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

โรงพย าบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก

โรงพย าบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี

โรงพย าบาลรวมแพทย์ จ.ชัยนาท

โรงพย าบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์

โรงพย าบาลรวมแพทย์ จ.นครสวรรค์

โรงพย าบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จ.นครสวรรค์

โรงพย าบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

โรงพย าบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์

ภาคอีสาน

โรงพย าบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ จ.นครราชสีมา

โรงพย าบาลป.แพทย์ 1 จ.นครราชสีมา

โรงพย าบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี

โรงพย าบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี

โรงพย าบาลเอกอุดร จ.อุดรธานี

โรงพย าบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ

โรงพย าบาลพริ้นซ์ จ.อุบลราชธานี

โรงพย าบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์

โรงพย าบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์

โรงพย าบาลบุรีรัมย์ ราม จ.บุรีรัมย์

โรงพย าบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร

โรงพย าบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด

โรงพย าบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น

โรงพย าบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

โรงพย าบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร

โรงพย าบาลเมืองเลย ราม จ.เลย

โรงพย าบาลชัยภูมิ ราม จ.ชัยภูมิ

โรงพย าบาลชัยภูมิรวมแพทย์ จ.ชัยภูมิ

ภาคเหนือ

โรงพย าบาลลานนา จ.เชียงใหม่

โรงพย าบาลเชียงใหม่ ราม จ.เชียงใหม่

โรงพย าบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล จ.เชียงใหม่

โรงพยา บาลเอ็มทีอินเตอร์เมด จ.เชียงใหม่

โรงพย าบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่

โรงพย าบาลราชเวชเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

โรงพย าบาลเซ็นทรัล เชียงใหม่ เมโมเรียล จ.เชียงใหม่

โรงพย าบาลเชียงรายอินเตอร์ จ.เชียงราย

โรงพย าบาลโอเวอร์บรุ๊ค จ.เชียงราย

โรงพย าบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

โรงพย าบาลแพร่ราม จ.แพร่

โรงพย าบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน

โรงพย าบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน

โรงพย าบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จ.ลำพูน

โรงพย าบาลพะเยา ราม จ.พะเยา

โรงพย าบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์

ภาคตะวันออก

โรงพย า บาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงพย าบาลจุฬารัตน์ระยอง จ.ระยอง

โรงพย าบาลกรุงเทพระยอง จ.ระยอง

โรงพย าบาลมงกุฎระยอง จ.ระยอง

โรงพย าบาลพญาไทศรีราชา จ.ชลบุรี

โรงพย าบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี

โรงพย าบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

ภาคใต้

โรงพย าบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จ.กระบี่

โรงพย าบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ จ.กระบี่

โรงพย าบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา

โรงพย าบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โรงพย าบาลนครพัฒน์ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพย าบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช

โรงพย าบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพย าบาลรวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โรงพย าบาลสิโรรส จ.ยะลา

โรงพย าบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร

โรงพย าบาลทักษิณ จ.สุราษฎร์ธานี

โรงพย าบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง

โรงพย าบาลทีอาร์พีเอช จ.ตรัง