เช็กด่วน! ใครบ้างอาจอดเงินช่วยเหลือ เร่งรีบดำเนินการด่วน

เป็นที่น่าติดตามนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ครอบคลุม 9 ประเภท พบว่า สำนักงานประกันสังคมไม่สามารถโอนเงินเยียวย าได้ถึง 94,329 คน เนื่องจากไม่ผูกพร้อมเพย์ 91,462 คน ปิดบัญชี 1,200 คน ไม่มีบัญชี 901 คน บัญชีติดเงื่อนไข 15 คน เลขบัญชีไม่ถูกต้อง 73 คน ไม่สามารถทำรายการได้ 678 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

โดยคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย า สำนักงานประกันสังคม จะส่งเลขประจำตัวประชาชนไปให้นายจ้าง เพื่อให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างที่เงินยังไม่เข้า รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนโดยด่วน เพื่อที่สำนักงานประกันสังคมจะได้โอนเงินให้ทุกวันศุกร์ต่อไป

รับเงินเยียวย า

อย่างไรก็ตามใครที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์ รีบทำเลยนะครับเดี๋ยวจะอดเงินเยียวย า