เช็กด่วน พบ 11 คลัสเตอร์ใหม่ ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง

ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เมื่อวันที่ 27 ส.ค.64 คณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์การกระจายของ CV-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่ าสุดวันนี้มีผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 450 ราย โดยเป็นผู้ติดในพื้นที่ จำนวน 368 ราย นอกพื้นที่ จำนวน 82 ราย

ขณะที่สถานการณ์ผู้ติดที่เข้ารับการรักษา ซึ่งจ.นครราชสีมา มีเตียงรองรับผู้ติดได้ จำนวน 12,031 เตียง มีผู้ติดเข้ารับการรักษาอยู่ขณะนี้ จำนวน 5,098 เตียง ยังเหลือเตียงว่าง จำนวน 6,933 เตียง โดยแบ่งเป็นในโรงพย าบาลมหาราชนครราชสีมา มีเตียงทั้งหมด 313 เตียง มีผู้ติดเข้ารับการรักษา จำนวน 208 เตียง เหลือเตียงว่าง จำนวน 105 เตียง

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ยังเปิดเผยถึงคลัสเตอร์ที่น่าจับตาในพื้นที่ จ.นครราชสีมาขณะนี้ จำนวน 11 คลัสเตอร์ ซึ่งกำลังมีการระบา ดขย ายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1.คลัสเตอร์ชุมชนเสริมสุขพัฒนา อ.สูงเนิน มีผู้ติดรวม 35 ราย

2.คลัสเตอร์บริษัทที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย วันนี้พบผู้ติดเพิ่มอีก จำนวน 32 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 844 ราย

3.คลัสเตอร์บริษัท ที่ ต.กระโทก อ.โชคชัย พบผู้ติดเพิ่ม 578 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 1,633 ราย

4.คลัสเตอร์กองช่าง อบจ.นครราชสีมา พบผู้ติดเพิ่ม จำนวน 4 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 12 ราย

5.คลัสเตอร์บริษัทที่ ต.สุรนารี อ.เมือง มีผู้ติดสะสม จำนวน 6 ราย

6.คลัสเตอร์ ม.7 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด พบผู้ติดเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 14 ราย

7.คลัสเตอร์โรงานใน อ.ปักธงชัย พบผู้ติดเพิ่ม จำนวน 9 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 38 ราย

8.คลัสเตอร์ ม.1 ต.สำโรง อ.โนนไทย พบผู้ติดเพิ่ม จำนวน 5 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 23 ราย

9.คลัสเตอร์บริษัทที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พบผู้ติดเพิ่ม จำนวน 12 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 67 ราย

8.คลัสเตอร์ ม.1 ต.สำโรง อ.โนนไทย พบผู้ติดเพิ่ม จำนวน 5 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 23 ราย

9.คลัสเตอร์บริษัทที่ ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย พบผู้ติดเพิ่ม จำนวน 12 ราย รวมผู้ติดสะสม จำนวน 67 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทำตามมาตรการป้องกัน ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ