เจ้าหน้าที่ รพ.สนามธรรมศาสตร์ ที่เหลือได้รับวัคซีนแล้ว

นับเป็นข่าวดี เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 โรงพย าบาลสนามธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ถึงสถานการณ์cv- 19 ความว่า วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม วันที่ 121 ของโรงพย าบาลสนามธรรมศาสตร์ และ วันที่ 60 ของศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์รังสิต

วันนี้ผู้ป่ว ยโ ค วิ ดรายใหม่ของทั้งประเทศยังคงอยู่ที่ 19,603 คน แถว ๆ สองหมื่นเหมือนเดิม ในจำนวนนั้นมีหนึ่งคนที่เป็นผู้ป่ว ยcv-19 ที่ไม่รอด ที่รพ.ธรรมศาสตร์ ผู้ป่ว ยที่เราจะต้องรับแอดมิทใหม่ที่รพ.ธรรมศาสตร์จากผลการ ตรวจ Swab ที่รายงานเช้าวันนี้คือ 32 คน จากจำนวน Swab 98 ราย หรือเท่ากับหนึ่งในสามของกลุ่มเสี่ย งที่มารับการตรวจ และในจำนวนนี้เป็นบุคลากรของรพ.ธรรมศาสตร์เองที่กลายเป็นผู้ติดเ ชื้ อ เพิ่มขึ้นอีกสองคน

ที่ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ ที่ยิม4 วันนี้เราฉีดวัคซีน Astra ให้กับผู้ที่มีคิวจองไปได้อีก 1,985 คน ในวันที่หกสิบของการทำงานให้บริการประชาชนที่นี่ เราอยากจะบอกอีกครั้งด้วยว่า

งานเปิดศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์นี้ เป็นงานบริการสังคมของมหาวิทยาลัยและของโรงพย าบาลธรรมศาสตร์โดยแท้ เพราะเราใช้ทรัพยากรของพวกเราทั้งหมดในการให้บริการ

นับตั้งแต่อาคารสถานที่ สาธารณูปโภค บุคลากร และอาสาสมัคร มีแต่เพียงวัคซีน Astra ที่ต้องขอรับจากรัฐบาลและสธ.มาฉีดให้ประชาชนเท่านั้น ที่เราไม่ได้เป็นผู้จัดซื้อมา

นอกเหนือจากนั้นเป็นความเสียสละและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรมธ.และอาสาสมัครที่อยากจะช่วยเหลือสังคมทั้งสิ้น และเฉพาะค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าสถานที่ การทำความสะอาดดูแล และค่าสาธารณูปโภคที่ต้องจ่าย ก็มีมากถึงกว่าหนึ่งแสนบาทต่อวันอยู่แล้ว

โดยไม่รวมค่าอาหารและค่ายา เวชภัณฑ์ การดูแลผู้รับวัคซีน และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เมื่อฉีดไปครบหกสิบวัน

จนถึงวันนี้ ก็คือรายจ่ายมากกว่าหกล้านบาทของเรา ที่จ่ายไปจากงบของธรรมศาสตร์เอง โดยไม่ได้ขอรับงบประมาณหรือการสนับสนุนใดจากรัฐ แต่เป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยกันเอง ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือภารกิจหลักในเรื่องการดูแลรักษ าพย าบาลผู้ป่ว ยของรพ.ธรรมศาสตร์ เราทำอย่างนี้มา และเรียกร้องขอรับวัคซีนจากรัฐมาฉีดให้ผู้คนเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ

เพราะพวกเราเชื่อว่า เป็นหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่พวกเราจะต้องทำให้กับประชาชน เท่าที่ธรรมศาสตร์จะทำให้ได้ และโดยรู้สึกว่า ตัวงานที่ทำอยู่มันช่วยให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัย มีภูมิต้านทานและไม่เจ็บป่ว ยหรือเสียชีวิตเพิ่มขึ้น จริงๆเราก็อยากจะทำใปให้ตลอดจนถึงอีก 600 วันติดต่อกันด้วยซ้ำ ถ้าพวกเราชาวไทยยังคงถูกคุ กค า ม อยู่จากโ ร ค ร้า ย นี้ และพวกเรายังพอจะเป็นประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยแก้ปัญหานี้ให้ได้

ถึงตอนนี้ เรายังคงรับจองคิวลงทะเบียนฉีดวัคซีนในแอป TUH อยู่ด้วยนะ เลขลำดับการจองขณะนี้ไปถึงคิวที่ 360,000 แล้วล่ะ แต่ไม่ต้องตกใจนะ ขณะนี้ เราลงนัดหมายสำหรับผู้ที่จองไว้ไปได้จนถึงคิวลำดับที่ 180,000 แล้ว จนถึงวันสิ้นเดือนสิงหาคม และพอปลายเดือนสิงหาเราก็จะเริ่มลงคิวนัดของเดือนกันยา ซึ่งเชื่อว่าทั้งเดือนจะได้อีกประมาณ 105,000 คน

แปลว่า ถ้าใครมาจองคิวลงทะเบียนฉีดตอนนี้ ถ้าไม่ใช่กลุ่มอายุเกิน 60 ปีหรือป่ วยเ จ็ ดโ ร ค เรื้ อ รั ง ซึ่งจะได้คิวก่อนคนอื่นแล้ว ก็คงจะได้วันนัดฉีดในช่วงเดือนตุลาคมแล้วนะ เพราะของเดือนกันยาเราจะลงนัดวันละ 3500 คน และคงจะฉีดไปได้ทั้งเดือนราว 105,000 คน จาก 180,000 คิวที่จองอยู่และรอวันนัดฉีดค้างอยู่ตอนนี

สำหรับสถานการณ์ของโรงพย าบาลสนาม วันนี้เรารับผู้ป่ว ยใหม่เกือบทั้งหมดมาจากโรงพย าบาลธรรมศาสตร์ รวม35 คน และส่งผู้ป่ว ยที่หายแล้วกลับบ้านได้ 36 คน กับส่งผู้ป่ว ยที่อาการหนักมากขึ้น กลับไปรับการดูแลที่รพ.ธรรมศาสตร์อีกสามคน วันนี้จึงเหลือยอดผู้ป่วยที่รพ.สนามจำนวน 380 คน

สำหรับโครงการ Home Isolation เรามีผู้ป่ว ยสะสมมากกว่า 1,200 รายแล้ว และมีผู้ป่ว ยที่ยังแอคทีฟอยู่ในโครงการนี้อยู่กว่า 700 คน ที่พวกเราต้องติดตามมอนิเตอร์และคอยดูแลถามสารทุกข์สุกดิบตลอดจนติดตามสัญญาณชีพอยู่ทุกวัน พรุ่งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ก้าวกระโดดสำหรับระบบการดูแลผู้ป่ว ยในโครงการนี้ ซึ่งจะได้มาเล่าให้ฟังต่อไป

สำหรับเรื่องวัคซีน Pfizer สำหรับฉีดเป็นบูสเตอร์ให้กับบุคลากรด่านหน้าของเรา ที่เราเพิ่งจะรำพึงรำพันเรื่องการได้รับวัคซีนมาเพียง 60% ของบุคลากรที่แสดงความจำนงและมีคุณสมบัติครบถ้วนไปเมื่อวานน

วันนี้เราได้รับข่าวดีที่จะช่วยแก้ปัญหาข้อถกเถียงในโรงพย าบาล เรื่องการจัด priority ของบุคลากรที่จะได้ฉีดก่อนหลังแล้ว โดยกรมควบคุมโ ร คได้จัดส่งวัคซีนสำหรับบุคลากรส่วนที่ยังจัดให้ขาดอยู่อีก 40% จำนวน 835 คนให้เราเรียบร้อยแล้วในบ่ายวันนี้ ขอขอบคุณ คร. ที่เห็นความสำคัญในการดูแลขวัญกำลังใจของคนที่รบอยู่แนวหน้าใน รพ.ต่างๆทั่วประเทศด้วย

มาติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้ อรายใหม่วันพรุ่งนี้กันต่อไปว่า จะยังนิ่งอยู่แถวสองหมื่นบวกลบนิดหน่อย ต่อไปอีกสักสองวันไหม ซึ่งถ้าตัวเลขเป็นเช่นนั้น ก็น่าจะบอกได้ว่าเราอยู่ยอดสุดของการระบา ดรอบนี้แล้วนะ แม้จะไม่ลด แต่ถ้าตัวเลขนิ่งๆอยู่สักระยะนึง ก็อาจจะหวังได้ว่า ปลายเดือนสิงหานี้ เราก็อาจจะได้เห็นตัวเลขจำนวนผู้ที่ไม่ ร อ ด ขยับลงห่างจากวันละใกล้สองร้อยรายอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะ