เจ้าคณะอำเภอ สวมชุดป้องกันช่วยผู้ติด CV ทั้งวันทั้งคืน จนลมจับ

เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตพูดถึงกันเป็นจำนวนมาก วันที่ 23 ส.ค. 64 ที่ศูนย์พักคอยโนนแท่นพระ บ้านโนนแต้ ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น พระมหาสวัสดิ์ สจฺจวาที เจ้าคณะอำเภอพล สวมใส่ชุดป้องกัน สะพายเครื่องขย ายเสี ยงเดินเข้าไปยังจุดพักคอย เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเ สี่ยงและผู้ติดเ ชื้อโควิดที่เข้าพักและรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยโนนแท่นพระ

โดยสอบถามถึงความต้องการและแนะนำการปฏิบัติตนในเบื้องต้น เมื่อเสร็จกิจเดินออกมาจากเขตควบคุมไปยังจุดถอดชุดแล้วฉีดพ่นน้ำย าฆ่ าเ ชื้อ แต่ด้วยอากาศที่ร้อนอบอ้าวทำให้พระสวัสดิ์ เจ้าคณะอำเภอถึงกับเป็นลม ผู้ติดตามต้องพามานอนพักและนำกระดาษมาพัดเพื่อให้ผ่อนคล ายและถวายย าดมจึงมีอาการดีขึ้น

พระมหาสวัสดิ์ เจ้าคณะอำเภอพล และเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ กล่ าวว่า วัดได้รับการร้องขอจากทางราชการในการขอใช้สำนักสงฆ์โนนแท่นพระเป็นศูนย์พักคอยระดับอำเภอ หลังจากที่ รพ.พล และ รพ.สนาม อ.พล เริ่มมีผู้ติดเชื้ อโควิดจำนวนมากขึ้นอีกทั้งยังมีชาวอำเภอพลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ ยงสูงต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนาจึงพิจารณาอนุญาติและให้พระที่จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ 3 รูปย้ายสถานที่จำพรรษาที่วัดใกล้เคียง

ต่อมากลับพบว่าการบริการจัดการศูนย์ไม่ได้มาตรฐาน น้ำไฟฟ้าไม่เพียงพอ การจัดการข ย ะไม่ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข เ สี่ยงต่อการร ะบ าดของเ ชื้อ จึงลงมาบัญชาการเอง โดยเริ่มจากการจัดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน มีพื้นที่ควบคุมห้ามเข้า จัดตั้งจุดบริการ,จุดรับบริจาค พร้อมติดตั้งอินเตอร์เนตไวไฟเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เข้าพัก

พร้อมทั้งการจัดตั้งโรงครัวให้ทีม อสม.จิตอาสาจัดหาอาหารให้ผู้ป่ วยประจำจุดนี้วันละ 3 มื้อโดย รพ.พล สนับสนุนงบประมาณ ทั้งนี้ทุกวันในช่วงเช้าและเย็นจะสวมใส่ชุดป้องกันสะพายเครื่องขย ายเสี ยงพูดคุยกันกลุ่มเสี่ ยงและผู้ติดเชื้ อที่พักบนกุฏิพระสงฆ์และศาล า

เจ้าคณะอำเภอพล กล่ าวต่อว่า ขณะเดียวกันยังได้วางสมุดและปากกาวางไว้ให้ผู้ป่ วยแจ้งความต้องการหรือสิ่งที่ต้องการพร้อมนำไปดำเนินการตามขอ และยังประชาสัมพันธ์ผ่านเพจออนไลน์ถือป้ายต้องการอะไรขอให้บอกยินดีจัดหาให้ เพื่อลดความเ สี่ยงในการแพร่กระจายเชื้ อและเป็นห่วงพระในวัดกลัวติดเชื้ อ หลังจากเปิดมาตั้งแต่เดือน ก.ค.พบมีกลุ่มเ สี่ยงเดินทางมาพักจำนวนมาก ซึ่งได้บริหารจัดการจำนวนผู้ป่ วยร่วมกับ รพ.พล และ รพ.สนาม

หากพบว่ามีเตียงว่างก็จะย้ายผู้ป่ วยจากศูนย์พักคอยแห่งนี้ไปรักษา อย่างไรก็ตามศูนย์พักคอยโนนแท่นพระแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างชุมชนประมาณ 500 เมตร มีเนื้อที่กว่า 100 ไร่ มีถนนตัดผ่านเข้าหมู่บ้าน มีพระจำพรรษา 3 รูป โดยที่ศูนย์พักคอยแห่งนี้เคยรับกลุ่มเ สี่ยงและผู้ติดเชื้ อเข้าพักกว่า 40 คน ปัจจุบันมีกลุ่มเ สี่ยงและผู้ติดเชื้ อพักอยู่ 16 คน โดยได้ย้ายผู้ป่ วยเข้าไปพักที่ รพ. สนามแล้ว 8 คน