หลังโดนถล่ม สสจ.ชัยภูมิ เคลื่อนไหว หลังออกหนังสือห้ามโพสต์ขอบคุณ ฉีดไฟเซอร์

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก วันที่ 14 ส.ค.64 หลังเกิดกระ แ สด รา ม่าในโลกออนไลน์

ถึงการออกหนังสือไปถึงโรงพย าบาลทุกอำเภอในเขตพื้นที่

จ.ชัยภูมิ เรื่องให้ ผอ.รพ.ในสังกัดแจ้งเตือนบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยกำชับการฉี ดวัคซี นไฟเซอร์ เข็มที่ 3 ให้กับกลุ่มอื่น และไม่ให้โพสต์หรือให้ลบรูปที่โชว์ในช่องทางโซเชียลต่างๆ

จนมีผู้เอาหนังสือฉบับดังกล่ าวไปตีความหมายอย่างที่ต้องการสื่อออกไป จนกลับกลายเป็นกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวาง

ล่ าสุด นพ.วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้อัดคลิปชี้แจงข้อเท็จจริงและวัตถุประสงค์ หรือเจตนาในการสื่อความหมายไปยังเจ้าหน้าที่บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุข จ.ชัยภูมิ โดยได้ออกหนังสือเรื่อง ให้ตรวจสอบข้อมูลรับบริการฉี ดวัคซี นไฟเซอร์ ไปถึง ผอ.โรงพย าบาลทุกแห่งในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในการออกหนังสือฉบับนี้ เป็นการออกหนังสือเพื่อให้มีการพิจารณา และตรวจสอบก่อนมอบวั คซี นไฟเซอร์ เข็มที่ 3 อย่างเข็มงวด

เนื่องจากการฉี ดวั ค ซี น นี้ควรให้สำหรับบุคลากรทางการแพ ทย์และสาธารณสุขด่านหน้าตามรายชื่อที่แจ้งมาก่อนเท่านั้น ซึ่งยังมีบุคลากรที่ไม่มีรายชื่อไว้ประมาณ 700-800 คน ที่ยังไม่ลงรายชื่อไว้ เราได้รวบรวมรายชื่อส่งขอวัคซีนไปยังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

โดยประเด็นที่ 1 คือ การออกหนังสือคำสั่งไปถึง ผอ.โรงพย าบาลทุกอำเภอในสังกัด สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ช่วยพิจารณาการแจกจ่ายอย่างรัดกุม เพื่อเก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพ ทย์หรือเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่มีความเสี่ยง ที่จะติด เชื้ อ สูงจากการทำงาน

โดยไม่ต้องการให้มีการรั่วไหลของวั ค ซี น นำออกไปฉี ดให้กับบุคคล หรือองค์กรอื่นที่ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉี ดในตอนนี้

ประเด็นที่ 2 คือห้ามบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ฉี ดวั ค ซี น เข็มที่ 3 แล้วนำรูปภาพของตนเองไปโพสต์หรือใส่ข้อความใดๆ เกี่ยวกับการฉี ดวัคซีนในเข็มที่ 3 ก็เพื่อไม่ต้องการให้มีความเหลื่ อ ม ล้ำ โดยจะเกิดมีการเปรียบเทียบ ความรู้สึกของสังคมและประชาชน จากการที่บุคล ากรและเจ้าหน้าที่ด่านหน้านำภาพได้ฉี ดวั ค ซี น ไฟเซอร์ ในเข็มที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเกิดการเปรียบเทียบและจะเป็นการเหลื่ อ ม ล้ำ ในขณะที่สังคมและประชาชนส่วนใหญ่ยังรอคอยเข้ารับการฉี ดวั ค ซีนในเข็มที่ 1 จากรัฐบาล

ขณะนี้รัฐบาลก็กำลังเร่งจัดหาอยู่และในหลายจังหวัดรวมทั้ง จ.ชัยภูมิ มีการฉี ดวัคซีนน้อยอยู่ ซึ่งที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ มีประชาชนชาวชัยภูมิได้เข้ารับการฉี ดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วเพียง 10เปอร์เซน ของประชากรทั้งหมด การที่มีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่จัดว่ากลุ่มเสี่ยงสัมผัสได้รับการฉี ด ในเ ข็ ม ที่ 3 แล้ว

และถ้าหากนำออกไปโพสต์ในโลกโซเชียลและใส่ข้อความรูปภาพสื่อไปถึงการใส่ข้อความชื่นชมยินดี ก็อาจจะถูกสังคมและประชาชนนำไปเป็นการเปรียบเทียบแตกต่าง รู้สึกด้อยโอกาส เขาเองยังไม่ได้ฉี ดเข็ ม 1 เลย แต่ว่าบางส่วนได้เข็ม 3 ไปแล้ว แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าบุคลากรทางการแพท ย์ จำเป็นที่จะต้องได้รับเป็นบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง ซึ่งความหมายหรือหนังสือนี้ ตนก็เป็นคนร่างหนังสือฉบับนี้และเป็นคนตรวจสอบเองอีกด้วยอีก

จากกรณีดังกล่ าวที่อาจจะมีผู้นำหนังสือฉบับนี้ไปตีความหรือเข้าใจคาดเคลื่อน ในความหมายที่ตนเองต้องการจะสื่อไปถึงบุคคกรในสังกัดได้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนไว้ด้วย ซึ่งเป็นเจตนารมย์ในการออกหนังสือฉบับนี้เท่านั้นเองโดยไม่ได้มีอะไรแอบแฝงก็แต่อย่างใด