หมอของขวัญยื่นร้องนายกฯตู่ ลั่นอย่าเก็บไฟเซอร์ไว้ให้พวกตัวเอง

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก วันที่ 3 ส.ค. เมื่อเวลา 10.30 น.ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาล ภายในสำนักงาน ก.พ. นพ.ทศพร เสรีรักษ์ และ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์

กลุ่มหมอไม่ทน ยื่นจดหมายเปิดผนึก 8 ข้อเรียกร้องถึง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโ ร ค

นพ.ทศพร กล่ าวว่า โดยยื่น 8 ข้อเรียกร้อง ให้ตัดเงื่อนไขข้อกำหนดสำหรับบุคลากรทางการแพ ทย์ที่จะมีสิทธิ์ได้รับวั คซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกามา 1.5 ล้านโดส เพราะบุคลากรทางการแ พทย์ทุกส่วนงานรับผิดชอบ ถือว่ามีความเสี่ยงทุกคน

ไม่ใช่เฉพาะแค่ส่วนที่รับผิดชอบตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เท่านั้น และไม่ว่าบุคลากรจะได้รับวั ค ซี นตัวอื่นมาแล้วหรือไม่ก็ตาม ส่วนบุคลากรทางการแพ ทย์ที่ได้รับครบ 3 เข็มแล้ว

สามารถโอนสิทธิ์ไฟเซอร์ให้คนในครอบครัวได้ เพราะถือว่าครอบครัวบุคลากรทางการแพ ทย์ก็มีความเสี่ยงรับเชื้อเท่าๆ กับบุคลากรด้วย พร้อมกันนี้ ยังขอให้นำวัค ซี นไฟเซอร์ส่วนที่จัดไว้เพื่อการวิจัยมาฉีดให้บุคลากรก่อน เพราะถือเป็นความเร่งด่วนและสถานการณ์ขณะนี้มีความฉุกเฉิน

และเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยชื่อทุกคนที่ได้รับการจัดสรรวั คซี นไฟเซอร์เพื่อความโปร่งใส ชี้แจงสังคมให้ได้

ด้าน พญ.ของขวัญ กล่ าวด้วยว่า

ขอเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการฉีดวั ค ซี นแบบผสมสูตรให้กับบุคลากรด่านหน้าและประชาชนเพราะถือว่ายังไม่มีผลการวิจัยรับรองอย่างเป็นทางการ

มีแค่ประเทศไทยที่เดียวในโลก ที่ทำเช่นนี้