หนุ่มใหญ่วัย 60 ปี ถึงแก่กรรม หลังไปฉีดซิโนแวคเข็มแรก

เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 นางไทร สาน และ น.ส.นิชานนท์ ศรีราพงษ์ ภรรย าใหม่และลูกสาวของนายชื่น ศรีราพงษ์ อายุ 60 ปี ชาวจ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชน หลังจากนายชื่น ได้เ สียชีวิตเมื่อกล างดึกวันที่ 28 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา หลังจากไปฉีดวั คซีนซิโนแวคเข็มแรก เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2564

นางไทร กล่ าวว่า 3 วัน หลังสามีฉีดวั คซีนซิโนแวค สภาพร่ างก ายก็เริ่มไ ม่ปกติมีอาการแ น่ น ห น้ า อ ก ห า ย ใ จ ไม่สะดวก เ ห นื่ อ ย ห อ บ อ่ อ นแรง ไปหาหมอแต่หมอกลับบอกว่าเป็นโ ร ค ก ร ะเ พ า ะ

จึงให้ย าแ ก้โรคก ร ะ เ พ า ะมารับประทาน แต่อาการกลับท รุ ดลงเรื่อย ๆ จนเ สียชีวิตในที่สุด ซึ่งตนและลูกสาวยืนยันว่านายชื่น ผู้เ สี ยชีวิตเป็นคนแข็งแรง ทำงานหนักได้ ไม่เคยมีโ ร คประจำตัว

ด้านน.ส.นิชานนท์ ลูกสาวผู้ตาย กล่ าวว่า พ่อเป็นคนแข็งแรงทำงานได้ปกติ ไม่เคยมีโ ร คประจำตัวอะไร แต่หลังจากพ่อไปฉีดวั คซีน ซิโนแวค เข็มแรก เมื่อวันที่ 13 ส.ค. ผ่านไป 3 วัน พ่อก็บ่นว่ารู้สึกแ น่ น ห น้ า อ ก ห า ย ใ จไม่ค่อยส ะดวก

กระทั่งวันที่ 28 ส.ค. 64 พ่อมีอาการท รุ ดลง จึงพารพ.เฉลิมพระเกียรติ แต่หมอกลับให้ย า เค ลือบ ก ร ะ เ พ า ะหรือย าลดก ร ดมารับประทาน

ซึ่งตนไม่คิดว่าพ่อเป็นโรคก ร ะ เ พ า ะ ช่วงบ่ายจึงตัดสินใจพาพ่อไปหาหมอที่รพ.นางรอง หมอแจ้งว่าพ่อเป็นไ ท ฟ อ ย ด์ หรือไ ข้ ป่ า ก็ให้ย ามารับประทาน แล้วกลับมาพักผ่อนที่บ้าน

กระทั่งตกกล างดึกพ่อก็เกิดอาการแ น่ น ห น้ า อ กและนอนนิ่งไป ทั้งญาติ ลูกหล านก็พย าย ามช่วยกันปั๊ ม หั ว ใ จ และขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภั ยนำส่งโรงพย าบาล แต่ก็ไม่สามารถ ยื้ อ ชี วิ ต พ่อไว้ได้

ตนเ ชื้ อว่าพ่อเ สี ย ชี วิตจากผลข้างเคียงในการฉีดวั คซีนอย่างแน่นอน ก็อย ากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวย าด้วย เพราะพ่อเป็นเสาหลักของครอบครัว อีกทั้งน้องคนเล็กอายุยังไม่ถึงขวบ เมื่อพ่อเ สี ยชีวิตก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ