หนุ่มน้อย ม.4 สอบติดอันดับ 1 ทั้งสี่เหล่าทัพ มีความพากเพียรแม้ขาดทุนทรัพย์

เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตชื่นชมกันเยอะมาก เพจ กองทัพภาคที่ 2 ได้เปิดเผยเรื่องราวของ นาย ธรากร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี เด็กหนุ่ม นักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสามารถสอบเข้าเป็นที่ 1 ของโรงเรียนเตรียมทหาร ทั้ง 3 แห่ง และสอบติดที่ 8 โรงเรียนตำรวจ เรียกว่า สอบติดทั้ง 4 เหล่าทัพ

โดยนายธรากร ทองหนูนุ้ย อายุ 17 ปี เกิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2547 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 4 ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี โดยอาศัยอยู่ที่ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

บิดาชื่อ นาย ประเทือง ทองหนูนุ้ย อายุ 53 ปี กับนางสาว รดาชา ถุงสูงเนิน อายุ 45 ปี ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ส่วนมารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป

น้องสามารถสอบเข้า โรงเรียนเตรียมทหาร ได้ที่ 1 เกือบทั้ง 4 เหล่า และได้ตัดสินใจเลือกเหล่า ทหารบก ไม่มีแม้กระทั่งเงินจะมอบตัว จากสภาพความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจนสมควรที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ในความพากเพียรพยายามถึงแม้จะขาดแคลนทุนทรัพย์

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 จึงได้มอบทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในวันมอบตัวครั้งนี้

โดยสภาพความเป็นอยู่ของน้องค่อนข้างลำบาก เมื่อปลายปี 2547 พ่อแม่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งที่เกาะพีพี จ.กระบี่ และย้ายมาทำอาชีพค้าขายต้นกล้ายางพาราที่ จ.ศรีสะเกษตั้งแต่นายธรากรอายุได้ 6 เดือนพ่อแม่ได้เช่าที่และสร้างที่พักชั่วคราวขึ้นมาเพื่ออยู่อาศัย

ต่อมาในช่วงปี 2559 ธุรกิจค้าต้นกล้ายางพาราซบเซาอย่างหนักและขาดทุนเป็นอย่างมากครอบครัวจึงหันมาทำอาชีพขับรถรับจ้างแทน จากเริ่มแรกบ้านเป็นหลังตามุงจาก ทำให้โดนพายุซัดเสียหาย จนย้ายมาสร้างอีกหลังเป็นเพียงก่ออิฐขึ้นมาเป็นผนังไม่ได้เทปูนพื้นด้วยซ้ำ แถมยังเป็นบ้านไม่มีเลขที่ ทำให้ขอไฟไม่ได้ในช่วงแรก