หนังสือรับรองการเสียชีวิต กรณีข่าว ผกก.โจ้

เป็นข่าวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากกรณีทนายดังได้โพสต์ข้อความถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้กำกับของโรงพักในพื้นที่นครสวรรค์

เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าย าเสพติดรายย่อยเป็นเงิน 2 ล้านบ าท และยังใช้ถุงดำคลุมหั วจนเป็นเหตุให้ข า ด อ า ก า ศ ห า ย ใ จและเ สี ย ชี วิต นั้น

กระทั่งได้มีคำสั่งให้ พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล ผกก.สภ.เมืองนครสวรรค์ ไปปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.6 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม เพื่อไม่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่

ล่ าสุด วันนี้ ทนายษิทราได้มีการเปิดคลิปวิดีโอ ขณะที่มีการใช้ถุงดำรัดศีรษะชายรายหนึ่ง จนก่อให้เกิดความ ต า ย สร้างความตระหนกให้กับสังคมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเรื่องดังกล่ าวเกิดขึ้นในโรงพัก

ทั้งนี้ ยังมีการเปิดเผยเอกสาร หนังสือรับรองการ เ สี ย ชี วิ ต ที่ออกโดยโรงพย าบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ระบุว่า ผู้ต้องหารายดังกล่ าวนั้น เ สี ย ชี วิ ต จาก พิ ษ จ า ก ส า ร แ อ ม เ ฟ ต า มี น

อย่างไรก็ตาม จากหนังสือรับรองการ เ สี ย ชี วิ ต ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากในโลกออนไลน์ ว่าขัดกันกับข้อเท็จจริงที่เห็นหรือไม่