หญิงสาวโรงงานท้อง 9 เดือน ไม่กล้าคลอด หลังรัฐบาลยกเลิกโครงการฝากครรภ์ฟรี

ชาวเน็ตแห่วิพากษ์วิจารณ์ รพ. เป็นจำนวนมาก เป็นเรื่องราวที่ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ได้รับเรื่องราวร้องเรียน จากหญิงสาวที่ท้ องแ ก่ 9 เดือน จำเป็นต้องค ลอด แต่เธอกลับทุกข์เพราะรัฐบาลยกเลิกโครงการฝากครรภ์ฟรี ทำให้ รพ.เอกชน บังคับให้วางเงิน 1 แสนบ าท จนเธอไม่กล้าเข้าโรงพย าบาลเพื่อค ลอดลูก

โดยเรื่องราวระบุว่า สาวโรงงานวัย 38 ปี ท้ อง 9 เดือน ผ่ าตัดค ลอดด่วน! ที่ผ่ านมาฝากท้ องกับโรงพย าบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่ านบางบอน ในโครงการฝากครรภ์ทุกที่ฟรี ต่อมารัฐบาลยกเลิกโครงการวันที่ 11 ส.ค.64 สาวโรงงานป วดท้ องไม่กล้าเข้าโรงพย าบาลเพราะ โรงพย าบาลให้วางเงิน 1 แสนบ าท ไม่มีเงินจึงร้องขอความช่วยเหลือมายังมูลนิธิปวีณาฯ

ต่อมา นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ได้โทรร้องขอไปยัง ผอ.รพ.แห่งนี้ ช่วยผ่ าตั ดก่อนเนื่องจากสาวโรงงานเจ็ บท้ องมากต้องผ่ าตั ดด่วน

และนางปวีณา ได้ประสานไปยัง นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมส่งเสริมบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นนางปวีณาได้ประสานกลับไปยังผอ.รพ.อีกครั้ง

ซึ่งท่านได้อนุมัติให้ผ่ าตั ดแล้ว แต่ ผอ.รพ. แจ้งว่าเรื่องผ่ าตั ดนั้นประกันสังคมไม่จ่ ายค่าผ่ าตั ด ค ลอดรวมเป็นเงิน 150,000 บ าท

นางปวีณา กล่ าวว่า ว่าเรื่องผ่ าค ลอดบุตรหรือค ลอดบุตรนั้นเป็นปัญหากับครอบครัวที่ย ากจนมาก

เพราะหากประกันสังคมไม่ครอบคลุมค่าค ลอดบุตร ค่าผ่ าค ลอด เขาก็จะไม่มีเงินที่จะจ่ ายให้กับโรงพย าบาล ซึ่งมูลนิธิปวีณาฯ จะติดตามเรื่องนี้ และขอให้โปรดติดตามความคืบหน้ากับมูลนิธิปวีณาฯ ต่อไป