สลากดิจิทัล เผย มีผู้ถูกรางวัลคนเดียว รับ 54 ล้าน

มีคนให้ความสนใจไม่น้อย วันที่ 16 ส.ค.65 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สลากดิจิทัล งวดวันที่ 16 ส.ค.65 โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 331583 จากการตรวจสอบพบว่า ยอดจากหน่ายสลากที่ 9.09 ล้านใบ มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 คน โดยซื้ อชุด 9 ใบ ได้รับเงินรางวัลถึง 54 ล้านบ าท

พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ส.ค.2565 สำนักงานสลากจะเริ่มข ายสลากดิจิทัลงวดวันที่ 1 ก.ย.65 โดยในงวดนี้จะเพิ่มอีกประมาณ 1 ล้านใบ หรือมียอดข ายสลากดิจิทัลรวม 10,323,000 ใบ คิดเป็นตัวแทนจำหน่าย 20,646 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานสลากคาดว่า สลาก 10.3 ล้านใบ จะสามารถข ายได้ย าวนานขึ้น จากครั้งก่อนหน้า 9.09 ล้านใบ ที่สามารถข ายได้หมดภายใน 4 วัน แต่นโยบายต้องการข ายให้ได้ถึง 10 วัน ซึ่งสลาก 10.3 ล้านใบ อาจจะยังไม่เพียงพอ ดังนั้น สลากดิจิทัล ในงวดวันที่ 16 กันย ายน 2565 ก็จะเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านใบ รวมเป็นกว่า 11 ล้านใบ โดยจะเรียกตัวแทนมาทำสัญญาเพิ่มอีกประมาณ 2,500-3,000 รายต่อไป

สำหรับแนวทางการเพิ่มสลากดิจิทัล เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลาก ที่ให้กรอบแนวทางสลากดิจิทัล 20 ล้านใบภายในปี 2565 โดยจำนวนสลากดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น จะต้องยึดกับจำนวนวัน ที่มีสลากดิจิทัลข ายในตลาด หรือ ต้องดูปริมาณให้เหมาะสม เพียงพอข ายได้ไม่น้อยกว่า 10 วันต่อครั้ง