ศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.ปทุมธานี เปิดศูนย์ดูแลพระสงฆ์ติด CV จำนวน 80 เตียง

เรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนเฝ้าติดตามข่าว CV อย่างใกล้ชิดเสมอ วันที่ 9 ส.ค. 2564 ที่ศูนย์ปฏิบัติ พึ่งตน พึ่งธรรม ซอยคลองสี่ตะวันออก 73 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจ.ปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอทั้ง 7 อำเภอในจ.ปทุมธานี ได้เปิด ศูนย์ดูแล cv-19 คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 เตียง

โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจ.ปทุมธานี นางประเทือง วงษ์แจ้ง นายกองค์การบริหารส่วนต.คลองสี่

และผู้แทนคลินิกเวชกรรมใจใส วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมรักษา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

และรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการ ศูนย์ดูแล cv-19 คณะสงฆ์จ.ปทุมธานี

โดยการสนับสนุนให้การอุปถัมภ์จากบริษัท สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จำกัด และผู้มีจิตอันเป็นกุศล สำหรับภาคีเครือข่ายดำเนินงาน

และให้การสนับสนุนศูนย์ดูแล cv-19 คณะสงฆ์ จ.ปทุมธานี