ศาลตัดสินจำคุก ลูกสาว อาม่าฮวย เป็นเวลา 12 ปี

เป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตติดตามกันเยอะมาก วันที่ 17 ส.ค.64 ที่ศ าลอาญาพระโขนง ศ าลนัดอ่านคำพิพากษ า ค ดีอาญ าหมายเลขดำ อ.1668/2563(ค ดีหมายเลขแดง อ.942/2564) ที่นางฮวย ศรีวิรัตน์ อายุ 84 ปี เป็นโ จทก์ยื่นฟ้องนางมาวดี ศรีวิรัตน์ บุตรสาว อายุ 55 ปี จำเล ย

หลังเมื่อปี 2560 ก่อเหตุทยอยถอนเงินในบัญชีกว่า 253 ล้านบ าท และถ่ายโอนทรัพย์สินอื่นๆ

ขณะนางฮวยนอนพักฟื้ นรักษ าตัวด้วยโ ร คเ ส้ น เ ลื อ ด หั ว ใ จ ตี บที่โรงพย าบาล ขอให้ศ าลลงโ ทษเรื่องลั กทรัพย์

โดยศ าลมีพิพากษ าว่า จำเล ยมีความผิ ดตามประมวลก ฎหมายอาญ า มาตรา 334 การกระทำของจำเล ยเป็นความผิ ดหล ายกรรมต่างกัน ให้ลงโ ทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิ ดไปตามประมวลก ฎหมายอาญ า มาตรา 91 ให้จำคุแก 6 กระทงๆ ละ 2 ปี รวมจำคุแก 12 ปี

เมื่อพิเคราะห์พฤติกรรมแห่งค ดีแล้ว การกระทำความผิ ดของจำเล ยเป็นการกระทำต่อโ จทก์ ซึ่งเป็นบุพการีโดยใช้โอกาสที่จำเล ยเป็นผู้ดูแลระหว่างโ จทก์เ จ็บป่ วย ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

อีกทั้งเงินที่จำเล ยลั กไปเป็นเงินจำนวนสูงมาก นับเป็นเรื่องร้ ายแรงดังนั้นแม้ปรากฏว่าจำเล ยไม่เคยได้รับโ ทษจำคุแกมาก่อน กรณีก็ไม่เป็นเหตุให้รอการลงโ ทษ