ศบค. รายงานพบผู้ติด CV-19 คลัสเตอร์ใหม่ 7 แห่ง ทั่ว 6 จังหวัด

ทั่วประเทศผวาหนัก เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2564 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพ ร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานคลั สเตอร์ใหม่ทั่วประเทศที่ตรวจพบในวันที่ 1 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา

ว่าพบคลั สเตอร์ใหม่อีก 7 แห่ง คือ ตล าดโกลเดนเกต จ.สระแก้ว หนักสุด เจอผู้ติด CV-19 รายใหม่ถึง 231 ราย

โรงงาน แคมป์ก่อสร้าง วันนี้ยังเจออีก รายละเอียดดังนี้

– สมุทรสาคร ที่โรงงานแม่พิมพ์พล าสติก อ.เมือง พบผู้ติด 15 ราย และที่บริษัทรถยก อ.เมือง มีผู้ติด 10 ราย

– นนทบุรี ที่แคมป์ก่อสร้าง อ.ปากเกร็ด มีผู้ติด 26 ราย

– ฉะเชิงเทรา ที่บริษัทโลหะขึ้นรูป อ.เมือง มีผู้ติด 17 ราย

– ปราจีนบุรี ที่บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อ.ศรีมหาโพธิ มีผู้ติด 16 ราย

– ชุมพร ที่แผงผลไม้ อ.หลังสวน มีผู้ติด 18 ราย

– สระแก้ว ที่ตล าดโกลเดนเกต อ.อรัญประเทศ มีผู้ติด 231 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทำตามมาตรการป้องกัน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ