ลูกจ้างโอด ถูกนายจ้างหักเงินเดือน หากได้รับ 2,500 จากรัฐบาล

เป็นข่าวที่ประชาชนต่างรอคอยติดตาม หลังจากที่รัฐบาลประกาศเยียวย าผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CV-19 สั่งล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงเข้มโดยล็อตแรกจะเป็นคิวของผู้ประกันตน ม.33 ได้รับการโอนเงินเยียวย า 2,500 บ าท ซึ่งทางรัฐบาลจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 วันละ 1 ล้านราย เรียงตามเลขประจำตัวประชาชน นั้น

ในโลกออนไลน์ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์โดยหนึ่งในนั้นได้มีลูกจ้ าง ม.33 เข้ามาสอบถามในเพจของประกันสังคม ว่า เธอโดนนายจ้ างแจ้งว่า ถ้าได้รับเงินเยียวย า 2,500 บ าทแล้วให้แจ้งด้วย เนื่องจากเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยนายจ้ างจ่ ายเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนจะถูกหักไป 2,500 บ าท ซึ่งตัวเธอเองก็อย ากรู้ข้อเท็จจริงว่านายจ้ างเข้าข่ายโ กงเงินเธอหรือไม่นั้น

งานนี้ชาวเน็ตได้เข้ามาให้ข้อมูลว่า เงิน 2,500 บ าทนี้ เป็นส่วนที่รัฐบาลเยียวย าให้ลูกจ้ างโดยตรง ส่วนของนายจ้ างก็มีเยียวย าแยกต่างหากอยู่แล้ว บริษัทจะมาอ้ างว่ารัฐบาลช่วยจ่ ายเงินเดือนไม่ได้ ถือว่าโ กง

ขณะที่ ทวิตเตอร์ @ MaisonWanvipa ของนางสาววรรณวิภา ไม้สน ส.ส.พรรคก้าวไกล หรือ ส.ส.มด ก็ได้โพสต์แนะลูกจ้ าง ม.33 ว่า

หากลูกจ้ างงคนไหนเจอนายจ้ างอ้ างแบบนี้ให้นำหลั กฐานไปแจ้งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (สสค.) แต่ละจังหวัด และสามารถแจ้ ง ค ว ามดำเนินค ดีได้อีกด้วย เนื่องจากผิ ด ก ฎ หมายคุ้มครองแรงงาน