ลีน่าจัง ไลฟ์สดฝากถึง นายกฯ

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามภายหลังจากที่กลุ่มบุคลากรทางการแพ ทย์ มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์ถึงมติการประชุมคณะทำงานด้านบริหารการจัดการการให้บริการวั คซีนโควิ ด Pfizer ที่หลายส่วนมองว่าไม่เหมาะสมนั้น ระบุถึงเกณฑ์การจัดสรรวั คซีน Pfizer จำนวน 1.5 ล้านโดส สำหรับบุคลากรทางการแพ ทย์และสาธารณสุข ซึ่งมีหลักเกณฑ์ส่งผลให้บุคลากรทางการแพ ทย์หลานคน ไม่ได้รับสิทธิถึงวัคซีนไฟเซอร์

ล่ าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการพูดถึงคลิป ลีน่าจัง ที่ออกมาพูดถึงเรื่องวั คซีนไฟเซอร์

โดยฝากถึงนายกฯ ให้รีบกระจายวัคซีนไปยัง

โรงพย าบาลต่างๆทั่วประเทศ

เพื่อให้บุคลากรทางการแพ ทย์โดยด่วน

คลิป

ขอบคุณ DC abruptly