ละครให้รักพิพากษา โดนอัยการโพสต์เดือด นำเสนอบิดเบือน

วินาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักละครที่เป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะนี้ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งละคร ที่หล ายๆคนเฝ้าติดตามกันเป็นจำนวนมาก เพราะช่วงนี้ดูเหมือนยอดวิวจะพุ่งไม่หยุดเลยจ้า สำหรับละครพิพ ากษา ทางช่อง 3 นำแสดงโดยนางเอกซุปตาร์ เบลล่ า ราณี รับบทเป็นทนาย

พระนางน่ารักมาก

เคมีเข้ากันสุดๆ

ล่ าสุด วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เกิดดราม่าขึ้นมาจนได้ เมื่อ นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอั ยการสูงสุด โพสต์เฟซบุ๊กไม่พอใจเกี่ยวกับบทละครที่ทำให้คนดูเข้าใจอั ยการผิ ด ระบุว่า ให้รักพิพ ากษา ละครช่อง 3 เป็นละครที่มีการนำเสนอที่บิ ด เ บือนการทำงานของอั ยการที่เสี ยหายมาก เช่น ค ดีไม่สำคัญมอบอั ยการผู้ช่วยทำ หรือ ชวนทนายมาเป็นอั ยการเพราะกำลังขาดคน หรือการทำงานโดยเลือกเอาเอกสารออกจากสำนวน ฯลฯ

ทั้งหมดทำให้สังคมเข้าใจบทบาทอั ยการไม่ถูกต้องอย่างรุ นแรง กระทบต่อความรู้สึกของอั ยการทั่วประเทศ ในเบื้องต้นจะได้ประสาน หนุ่ม กรรชัย เพื่อให้รับทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว

ทั้งนี้ แม้จะดูเป็นบทละคร แต่ก็มีการเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วประเทศ อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิ ดในหล ายประเด็นที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรม สังคมจะเข้าใจผิ ดว่า หากมีค ดีเล็กน้อยจะให้อั ยการผู้ช่วยเป็นคนทำ ทั้งที่ทุกค ดีมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ซึ่งอั ยการจะพิจารณาตามพย านหลักฐานอย่างรัดกุมที่สุด

อีกประเด็นคือ การเสนอเนื้อหาที่ว่าสามารถทาบทามบุคคลมาเป็นพนักงานอั ยการได้ ทั้งที่ความจริงการจะเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานอั ยการ ต้องมีการสอบเข้ามาเป็นอั ยการผู้ช่วยก่อน และต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบของสำนักงานอั ยการสูงสุด มีก ฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ

อีกเรื่องที่เรียกว่าบิ ด เ บือนไปมาก คือ มีการเลื่อนตำแหน่งจากอั ยการไปเป็นผู้พิพ ากษา ซึ่งไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใด จึงอย ากให้ผู้จัดดำเนินเนื้อเรื่องด้วยความระมัดระวังและควรจะแก้ไข เพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิ ดอีก

ด้าน นายอดิศร ไชยคุปต์ รองอธิบดีอั ยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอั ยการ สำนักงานอั ยการสูงสุด ได้ส่งอีเมลไปยังผู้จัดละครเรื่องดังกล่ าว และผู้บริหารช่อง 3 ระบุถึงบทละคร ผู้เล่นบทพนักงานอั ยการ มีการส่อถึงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานอั ยการที่ไม่ชอบ ขั ดต่อความเป็นจริง และไม่ตรงต่อหลักการดำเนินค ดีของพนักงานอั ยการ ที่ต้องมุ่งค้นหาความจริงให้ปรากฏในศ าลเพื่อความยุติธรรม

โดยพนักงานอั ยการไม่ใช่คู่แพ้-ชนะกับผู้ต้อ งห าและจำเ ลย และการเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานอั ยการต้องมีการสอบเข้าโดยมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับการสอบเข้าเป็นผู้พิพ ากษา อันเป็นบทบัญญัติตามก ฎหมาย บทละครดังกล่ าวทำให้ประชาชนเข้าใจผิ ดในวิชาชีพพนักงานอั ยการ ก่อให้เกิดความเ สียหายต่อพนักงานอั ยการและองค์กรอั ยการ และทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม เป็นการไม่สร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม

นอกจากนี้ หากดูตามข้อเท็จจริงคือ ตอนออกศ าลโดยปกติแล้วจะมีผู้พิพ ากษาขึ้นนั่งบนบัลลังก์ 3 คน แต่ในละครมีผู้พิพ ากษาขึ้นบัลลังก์มากถึง 4 คน