รามาฯเปิดเงื่อนไข รับลงทะเบียน จองแอสตร้าเซนเนก้า

เข้าเงื่อนไข ได้ฉีดแน่ รพ.รามาฯ เปิดจองฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. เป็นต้นไป

วันที่ 15 ส.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ พี่น้องประชาชนชาวไทย ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน มาฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 และ AstraZeneca เข็มที่ 2 ตามลำดับการนัดหมาย สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป  หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ดังนี้

โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหัวใจและหลอดเลือด

โรคเบาหวาน

โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป

โรคมะเร็งทุกชนิด

เริ่มจองได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. โทร. 0-2078-9078จนกว่าจะครบจำนวนวัคซีน

รามาฯเปิดจองวัคซีน