รองนายกฯอนุทิน ส่งมอบไฟเซอร์

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ถูกส่งต่อกันเป็นจำนวนมาก สำหรับ อนุทิน ชาญวีรกุล หรือ เสี่ยหนู รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 30 ก.ค.64 ที่ท่าอากาศย านสนามบินสุวรรณภูมิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร เดินทางไปตรวจรับมอบ วั ค ซีนไฟเซอร์ จำนวน 1.5 ล้านโดส ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้ไทย โดยนายอนุทิน กล่ า วว่า

ขอขอบคุณรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ได้มอบวั คซี นให้กับประเทศไทยเพื่อป้องกันโร คระบาด ซึ่งการกระจาย วั ค ซี น ชุดนี้จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการด้านบริหารจัดการการให้บริการวั คซีนป้องกัน CV19 ทั้งนี้ วั ค ซี นไฟเซอร์ ทั้ง 1.5 ล้านโดส จะต้องเก็บภายใต้อุณหภูมิ -70 ถึง -90 องศาเซลเซียส เพื่อคงประสิทธิภาพของวั คซีน หลังจากนั้น จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศตามแผนการ ฉี ด ที่กำหนดไว้

ล่ าสุดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เรียกได้ว่าชาวโซเชียลส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับป้ายการมอบไฟเซอร์ระบุว่า

นาย อนุทิน ชาญวีรกุล มอบไฟเซอร์ให้กับบุคล ากรทางการแพ ทย์จังหวัดนครสวรรค์


ความคิดเห็นชาวโซเชียล


ความคิดเห็นชาวโซเชียล


ความคิดเห็นชาวโซเชียล

อย่างไรก็ตามยินดีกับคุลลากรทางการแพ ทย์ด่ านหน้าที่จะได้รับ วั ค ซีน ครับ