รมช. ศึกษาธิการ ชี้แจง จัดไฟเซอร์ให้ นักเรียนกว่า 4 ล้านคน

เป็นเรื่องราวที่ประชาชนเฝ้าติดตาม นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.สุรินทร์ ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีการฉีดวั คซีนป้อง cv-19 ให้นักเรียน ว่าจะดำเนินการได้เมื่อไหร่ เพราะไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ การเรียนออนไลน์ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงอย ากให้เด็กนักเรียนได้ฉีดวั คซีน และกระทรวงศึกษาธิการ มีงบประมาณจัดซื้ อวั คซีนมาฉีดให้กับนักเรียนโดยเฉพาะหรือไม่

นางกนกวรรณ วิล าวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มาชี้แจงแทนว่า จำนวนครูและบุคล ากรการศึกษา มีจำนวนเกือบ 9 แสนคน โดยยอดล่ าสุดวันที่ 26 สิงหาคม ได้ฉีดวั คซีนไปแล้วเกือบ 6 แสนคน มีอีกประมาณ 3.2 แสนคนที่ยังไม่ได้รับวั คซีน

ส่วนจำนวนนักเรียนอายุ 12-18 ปี มีอยู่ 4 ล้านกว่าคน แม้กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ตั้งงบประมาณซื้ อวั คซีนฉีดให้เด็กนักเรียนไว้ แต่ได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวั คซีนไฟเซอร์ ที่ฉีดให้เด็กอายุ 12-18 ปี

โดยวั คซีนไฟเซอร์ล็อตนี้ จะเข้ามาปล ายเดือนกันย ายน ประมาณ 2-3 ล้านโดส จากนั้นจะวางแผนยุทธศาสตร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระจายวั คซีนไปฉีดให้นักเรียน 4 ล้านกว่าคน โดยเร็วที่สุด

คาดว่าใช้เวล า 1 เดือน จะฉีดวั คซีนได้ตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ เพื่อเปิดโรงเรียนให้เด็กกลับมาเรียนได้ตามปกติ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความปลอดภั ยช่วงนั้น ว่าจะสามารถกลับมาเปิดเรียนตามปกติได้หรือไม่