ม.40 เตรียมรับเงิน 5,000 บาท

เป็นข่าวดีของผู้ประกันตน ม.40  เมื่อวันที่ 15 ส.ค.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ เพิ่มเป็น 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 ว่า รัฐบาลจะช่วยเหลือเงินเยียวย าให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รายละ 5,000 บาทต่อคน เป็นเวลา 1 เดือน

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เกษตร ประมง ค้าขายหาบเร่ กลุ่มรถรับจ้าง รับจ้างทั่วไป ฟรีแลนซ์ เป็นต้น ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมอีก 16 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ และตาก รวมถึง 3 จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 20 ก.ค.64 ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา รวมทั้ง 19 จังหวัดนี้ สามารถไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมส่งเงินสมทบเพื่อให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 โดยสมบูรณ์ รับสิทธิประโยชน์และเงินเยียวย า ภายในวันที่ 24 ส.ค.นี้

ด้าน ร.อ.หญิง ศุภพร อยู่วัฒนา รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า รมว.แรงงาน มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานอิสระในพื้นที่ที่ได้รับการเยียวย าตามที่ ครม. มีมติให้ขยายจังหวัดเพิ่มเติม กำชับให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สปส. เร่งดำเนินการให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รีบสมัครให้ทันภายในวันที่ 24 ส.ค. นี้ โดยสามารถเลือกช่องทางการสมัครที่สะดวกและชำระเงินได้ทันที ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 เคาน์เตอร์บิ๊กซี หรือสมัครผ่านช่องทางอื่น เช่น สมัครออนไลน์ผ่าน www.sso.go.th สมัครผ่านตัวแทนเครือข่ายประกันสังคม หรือสมัครผ่านสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 แล้วรีบชำระเงินให้ทันภายในวันที่ 24 ส.ค.64 ก็จะได้รับสิทธิเช่นกัน

รับเงินช่วยเหลือ

ในส่วนของเงินเยียวย าผู้ประกันตน 10 จังหวัดแรกตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 13 ก.ค.64 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จะได้รับเงินก่อน เริ่มโอนวันที่ 24 ส.ค.นี้ โดยสปส.จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเท่านั้น “ในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับสิทธิเยียวย าซึ่งยังไม่เปิดบัญชีธนาคาร หรือมีบัญชีธนาคารแล้วแต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบดำเนินการ หรือเปลี่ยนพร้อมเพย์จากเบอร์โทรศัพท์มือถือมาเป็นผูกกับเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย ผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามเงื่อนไขพื้นที่เยียวย าทั้ง 29 จังหวัด สามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน www.sso.go.th ของ สปส.ได้ทันที” ร.อ.หญิง ศุภพร กล่าว

รองโฆษก สปส. กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนที่เคยสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้วแต่ขาดส่งเงินสมทบ และไม่มั่นใจว่าจะได้รับสิทธิเยียวย าหรือไม่ สามารถโทรศัพท์สอบถามสถานะความเป็นผู้ประกันตนได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ทั้งนี้ การชำระเงินให้สม่ำเสมอและต่อเนื่องจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข เช่น เงินชดเชยขาดรายได้กรณีเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพ เงินสงเคราะห์บุตรรายเดือน และบำเหน็จชราภาพ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปีนี้ ถึงเดือนมกราคม 2565 สปส. ได้ลดอัตราเงินสมทบให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 จ่ายเพียง 42 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่ายเพียง 60 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่ายเพียง 180 บาท เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง