พี่ฉอด ตอบแล้ว ถ้าละครที่พิ้งกี้เล่นถ่ายต่อไม่ได้

ยังคงมีหลายคนให้ความสนใจ พี่ฉอด พูดแล้วหาก พิ้งกี้ สาวิกา ออกมาไม่ได้ละครที่ค้างไว้จะทำไง

ความคืบหน้ากรณีนักแสดงสาวชื่อดัง พิ้งกี้ สาวิกา ไชยเดช และ แม่อ้อย สรินย า ไชยเดช ถูกควบคุมตัว ซึ่งต้องบอกเลยว่าทำให้เ สียหายอย่างมากเนื่องจาก พิ้งกี้ สาวิกา มีละครที่ถ่ายทำค้างไว้ถึง 4 เรื่องเลยทีเดียว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ล่ าสุดทางด้าน พี่ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธย า ในฐานะที่เป็นผู้จัดละครเรื่องดงดอกไม้ ที่ทางด้าน พิ้งกี้ สาวิกา ได้มีการถ่ายค้างไว้ โดยทางด้าน พี่ฉอด สายทิพย์ พูดแล้วหาก พิ้งกี้ สาวิกา ออกมาไม่ได้ละครที่ค้างไว้จะทำไง

ภาพดังกล่ าว

ความเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนตัว เป็นไปไม่ได้เลย เพราะละครมีการถ่ายทำค้างไว้กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แล้ว เพราะถ้าเปลี่ยนตัวละครแปลว่าจะต้องเริ่มถ่ายกันใหม่ตั้งแต่ต้น แต่ถ้าหากพิ้งกี้ออกมาไม่ได้จริงๆก็คงต้องมีการปรับเปลี่ยนบทหรือใช้เทคนิคในการถ่ายทำ

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว