พญ. พาญาติมาฉีดไฟเซอร์ ขอพิจารณาตัวเอง ทำการยื่นหนังสือลาออกแล้ว

นับว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนหนักในโลกออนไลน์ กรณีการ ฉี ด วั ค ซี นไ ฟเซอร์ให้กับเครือญาติของแ พทย์หญิง โรง บาลแห่งหนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช จนกล ายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้ว

ล่ าสุด นายแ พทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแ พทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายแ พทย์กฤษณ์ เพชรสำรวล ผู้อำนวยการโรง บาลนบพิตำ ได้เปิดแถลงข่าวด่วนเพื่อชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นยอมรับว่าเกิดขึ้นจริงที่ รพ.นบพิตำ ล่ าสุดนั้นแ พทย์หญิงที่อยู่ในกระแสข่าวได้ขอเข้าพบแล้ว ซึ่งยอมรับว่าเ สียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น โดยได้พิจารณาตัวเองโดยการยื่นหนังสือล าออกจากราชการในตำแหน่งนายแ พทย์ปฏิบัติการแล้ว ซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอหนังสือล าออกไปตามขั้นตอน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนั้นสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเปิดเผยอีกว่า แม้ว่าจะมีการล าออกเกิดขึ้น แต่ในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังดำเนินการต่อไป ซึ่งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนั้นรับฟังได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจริง

ได้มีการ ฉี ด วั ค ซี น ให้พี่สาวของแ พทย์หญิง โดยเป็น วั ค ซี น ส่วนที่เหลือเป็นโดสที่ 7 จากปกติ 1 ขวดจะได้เพียง 6 โดส แต่เมื่อมีการดึงด้วยไซริงค์ที่เรียกว่า Low D ead Space Syringe จะสามารถดึงได้หมดโดยไม่มี วั ค ซี น ตกค้าง ซึ่งหลังจาก ฉี ดให้กับพี่สาวแล้วเจ้าหน้าที่ได้รายงานผู้อำนวยการโรงบาล

จึงสั่งให้ระงับการ ฉี ด ให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บุคล ากรสาธารณสุขด่านหน้า ทำให้ไม่ได้ ฉี ด ให้กับมารดาและญาติของแ พทย์หญิง หลังจากนี้จะมีคณะกรรมการสอบสวนเข้าทำการสอบทั้งหมดเพื่อพิจารณาโ ทษ โดยจะเสนอมายัง สสจ.อีกครั้งว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะทางวินัย และในกรณีความเ สียหายที่เกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไร

นายแ พทย์จรัสพงษ์ ยังกล่ าวด้วยว่าสิ่งสำคัญ วั ค ซี น เหล่ านี้ได้รับฉันทานุมัติว่า เป็นวั คซีนที่ต้อง ฉี ด ให้กับบุคล ากรทางการแ พทย์ด่านหน้าเท่านั้น แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความไม่เรียบร้อย ในฐานะนายแ พทย์สาธารณสุขจังหวัดต้องขอโ ทษประชาชนชาวนครศรีธรรมราช และประชาชนชาวไทยทุกคน.