ผู้โชคดี ถูกรางวัลที่ 1 รับเต็มๆ 78 ล้าน

มีคนให้ความสนใจเป็นวงกว้าง ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บ าท

436594

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

893 266

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บ าท

447 282

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บ าท

14

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

โดยในส่วนของกองสลากพลัสงวดนี้ มีคนถูกรางวัลที่ 1 ถึง 13 ใบ เป็นเงิน 78 ล้านบ าท โดยเป็นผู้โชคดี 3 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้โชคดี 3 ราย ซึ่งมี 1 ราย ถูกไปคนเดียวถึง 11 ใบ เป็นเงิน 66 ล้านบ าท มากที่สุดตั้งแต่ถูกรางวัลที่ 1 มาของกองสลากพลัส

ในจำนวนผู้โชคดีคือ คุณวรพรรณ ชาวจ.แพร่ โดยถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 1 ใบเป็นเงิน 6 ล้านบ าท อีกรายคือนายณัฐวุฒิ ชาวจ.ชลบุรี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 11 ใบเป็นเงิน 66 ล้านบ าท

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว