ผู้ว่าฯปูลั่น ด้านหน้าต้องได้วัคซีนดี

เป็นที่ติดตามและให้กำลังใจเมื่อวันที่ 14 ส.ค.64 มีรายงานว่า ที่จังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ขอบคุณส่วนกลาง ที่กรุณาจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ให้ด่านหน้าตามที่กำหนดและขอบคุณ อบจ.ที่กรุณาจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้คนสมุทรสาครอีก 100,000 คน คนปกติทั่วไปที่จองไว้ เริ่มได้ฉีดที่กระทุ่มแบน บ้านแพ้ว กลางเดือนเริ่มที่มหาชัย คนทำงาน แต่ทะเบียนบ้านไม่ได้อยู่ที่นี่ รวมด้วยสิ่งที่ต้องตามต่อคือ ด่านหน้าที่อยู่ใน CI หน่วยกู้ภัยต่างๆ คนส่งข้าวส่งยาให้ผู้ป่ว ย รวมทั้งสัปเหร่อตามวัด เราคงต้องตามอีกยก

กล่องห่วงใยตอนนี้จัดทำส่งไปให้ผู้ป่ว ยแล้ว มากกว่า 7,000 กล่อง ถุงยังชีพตั้งแต่มกราคม ไม่ต่ำกว่า 20,000 ชุด คำว่าไม่มี หรือหมดแล้ว จะใช้อ้างไม่ได้ เรายังทำทั้งกล่องห่วงใย และถุงยังชีพอยู่ ขอเพียงให้อยู่ในคุณสมบัติที่จะได้จริงๆ โดยเฉพาะกล่องห่วงใย (ไม่ใช่ถุงยังชีพ) โปรดติดต่อผ่านทางนายอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ หรือ ผอ.รพ.อำเภอนั้น รู้ว่าทุกคนเหนื่อย ท้อ หาทางออกไม่เจอ

อาชีพที่เคยทำ ถูกห้าม รายได้หดหาย เงินเคยมีร่อยหรอ ลำบากมาก แต่ถอยหลังไม่ได้แล้วครับ หมายเหตุ : แม้วัคซีนเดือนกรกฎาคมจะได้ไม่ถึงแสน เรายังไม่ยอมแพ้ รพ.สต.เป็นหน่วยงานตรวจกลุ่มเสี่ย ง ด้วย ATK ถ้าผลตรวจเป็นบวกแยกเข้าจุดพักคอย มีฟ้าทะลายโจร และฟาวิพิราเวียร์ที่ สสจ.เตรียมไว้พร้อม ATK ของส่วนกลางยังตกลงกันไม่ได้ แต่เราไม่รอแล้ว

ศุกร์หน้า ตำบลสวนหลวงจะนำร่องการตรวจทั้งตำบลในระบบ Dirve Thru หากได้ผลดีจะขย ายไปตำบลและอำเภออื่น #ให้รู้ไปว่าเราจะสู้ไม่ได้.

โพสต์

ที่มา วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี