ผู้ประกอบการร้านนวด สปา กว่า 100 คน รวมตัวกันยื่นฟ้องศาลเอาผิด รัฐบาล

เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 หรือ ศบค. มีมติเห็นชอบให้ขย ายระยะเวล าล็อกดาวน์ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 ส.ค. 64 เพื่อควบคุมการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19 ซึ่งทาง ศบค. ได้คล ายล็อกเพียงแค่ 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1. ธนาคารและสถาบันการเงิน 2. ธุรกิจสื่อสารและไอที 3. ร้านเบ็ดเตล็ด และ 4. ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น

ล่ าสุด กลุ่มผู้ประกอบการร้านนวด-สปา กว่า 100 คน พร้อมทนาย ยื่นฟ้องศ าลแพ่งเอาผิ ดภาครัฐ เรียกค่าเ สียหายเป็นเงินชดเชย 200 ล้านบ าท หลังถูกสั่งปิดทุกระลอกของการล็อกดาวน์ แต่ยังไม่เคยได้รับการเยียวย าจากภาครัฐบาล

โดยที่ ศ าลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล พร้อมด้วย นายสุเทพ อู่อ้น , นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์กุล ส.ส.พรรคก้าวไกล , นายพิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย , น.ส.อักษิกา จันทรวินิจ หรือ เพรียว ตัวแทนกลุ่มธุรกิจร้านนวด – สปา และทีมทนายความ ได้เดินทางเข้ายื่นฟ้องรัฐบาลร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดและสปาในกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตพื้นที่สีแดงเข้ม

เพื่อเรียกร้องค่าเ สียหายให้ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน จากการถูกสั่งปิดสถานประกอบการร้านนวดตามคำสั่งของรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการ CV-19 ซึ่งที่ผ่านมาได้เคยไปเรียกร้องมาหล ายหน่วยงานแล้ว

โดย นายพิทักษ์ โยธา นายกสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการร้านนวดได้รับผลกระทบจากนโยบายสั่งปิดกิจการร้านนวดตั้งแต่ปี 2563 และถูกสั่งปิดต่อเนื่องทุกครั้งของการล็อกดาวน์ ซึ่งร้านนวดไม่เคยเป็นสถานที่เ สี่ยงและไม่เคยมีผู้ติด เ ชื้ อ เกิดขึ้น แต่รัฐก็ยังสั่งปิดร้านนวดทุกครั้ง

จนผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการ จนถึงขณะนี้ยังไม่รับการเยียวย าจากภาครัฐเลยสักครั้ง และในวันนี้กลุ่มผู้ประกอบการได้เรียกร้องค่าเ สียหายจากภาครัฐเป็นเงินจำนวน 200 ล้านบ าท

ด้าน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล เป็นตัวกล างยื่นฟ้องให้กลุ่มผู้ประกอบการ โดยกล่ าวว่าการฟ้องในครั้งนี้เป็นการฟ้องแพ่งแบบรวมกลุ่มหรือ Class Action ครั้งแรก ซึ่งอย ากให้คดีนี้เป็นคดีแรกและเป็นคดีในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลจะตัองรับผิ ดชอบต่อชีวิตของประชาชนและความเ สียหายที่เกิดขึ้นของงผู้ประกอบการ ทั้งๆ ที่เป็นมาตรการที่รัฐบาลสั่งแต่ไม่มีมาตรการที่จะมารองรับความเ สียหายที่เกิดขึ้น

ซึ่งขณะนี้ผ่านมากว่าหนึ่งปีแล้วที่ผู้ประกอบการร้านนวดเหล่ านี้ยังไม่เคยได้รับการเยียวย าจากภาครัฐ แต่ถ้าหากจะมาเยียวย าตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วเพราะไม่ได้สัดส่วนของความเ สียหายที่เกิดขึ้น โดยต้องพึ่งศ าลว่าละเมิดกับประชาชนในการบริหารจัดการสถานการณ์ CV-19 ที่ผิ ดพล าดขนาดนี้ ก็ต้องชดใช้ค่าเ สียหายให้กับประชาชน ซึ่งการฟ้องร้องในวันนี้เป็นคดีแรกของการฟ้องรวมกลุ่มของกลุ่มผู้ประกอบการร้านนวด และจะขย ายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการอื่น ๆ อีก เช่น ร้านอาหารและผั บ บาร์