ผู้ที่สมัครประกันสังคม ม.40 แล้ว อย่าลืมชำระเงินงวดแรก ภายใน 10 ส.ค. นี้

ผู้ที่สมัครประกันสังคมมาตรา 40 อ่านด่วน วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ ครม. ได้เห็นชอบมาตรการเยียวย าผู้ประกอบอาชีพอิสระ มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19 ในพื้นที่ 13 จังหวัด โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวย า 5,000 บ าทต่อคน และยังให้สิทธิผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ขึ้นทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ส่วนหนึ่งสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรก จึงยังไม่ได้เงิน ประกันสังคมเยียวย า CV-19 ขอย้ำให้เร่งดำเนินมาชำระเงินสมทบงวดแรก ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ช่องทางการชำระเงิน ผู้ประกันตนมาตรา 40

– เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่นอีเลฟเว่น

– เคาน์เตอร์ เทสโก้โลตัส

– เคาน์เตอร์ บิ๊กซี

– ธ.ก.ส.

– ธนาคารกรุงไทย

– ธนาคารกรุงศรีอยุธย า

– Application Shopee Pay

– ตู้บุญเติม

ทั้งนี้ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินสมทบแล้ว จะมีสถานะความเป็นผู้ประกันตนโดยสมบูรณ์ มีสิทธิได้รับเงินเยียวย า จำนวน 5,000 บ าท เป็นระยะเวล า 1 เดือน

การชำระเงินสมทบมาตรา 40 อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกๆ เดือน จะทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม อย่างครบถ้วนทุกกรณีอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง