ประกันสังคม ประกาศ 19 จังหวัดสีแดงเข้ม ลง ม.40 รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เป็นข่าวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจผ่าน เฟซบุ๊กเพจ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 19 จังหวัด สีแดงเข้ม ดำเนินการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 เพื่อรับเงินเยียวย า 5,000 บ าท โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 15 ส.ค.- 24 สิงหาคม 2564

19 จังหวัด สีแดงเข้ม

-อยุธย า

-ชลบุรี

-ฉะเชิงเทรา

-กาญจนบุรี

-ตาก

-นครนายก

-นครราชสีมา

-ประจวบคีรีขันธ์

-ปราจีนบุรี

-เพชรบุรี

-เพชรบูรณ์

-ระยอง

-ราชบุรี

-ลพบุรี

-สิงห์บุรี

-สมุทรสงคราม

-สระบุรี

-สุพรรณบุรี

-อ่างทอง

คุณสมบัติสมัคร ม.40

มีสัญชาติไทย

-อายุ 15-65 ปี

-ไม่เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และ 39

-ไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกล าง

-ผู้มีบัตรประจำตัวที่ไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0, 6 และ 7

ช่องทางสมัคร ม.40

-เว็บไซต์ www.sso.go.th

-สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

-หน่วยบริการ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11, ธ.ก.ส และ บิ๊กซี

-สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

-เครือข่ายประกันสังคม

ช่องทางชำระเงิน

-เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น)

-ผ่าน Mobile Application ShoppyPay

-ตู้บุญเติม

-เซ็นเพย์ (จะหยุดให้บริการชำระเงินสมทบชั่วคราว ตั้งแต่ 1 ส.ค. นี้ และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในชื่อ

-เซ็นเพย์ พาวเวอร์บายบุญเติม)

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารกรุงศรีอยุธย า จำกัด (มหาชน)

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

-เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส

-เคาน์เตอร์บิ๊กซี