ปฏิกิริยา หลังมอบป้ายไฟเซอร์แก่บุคลากรด้านหน้า ที่จังหวัดนครสวรรค์

เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนัก เรียกได้ว่ากระแสโซเชียลค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียว สำหรับป้ายมอบไฟเซอร์ให้บุคล ากรทางการแพทย์ แม้ป้าย มอบวัคซีนไฟเซอร์ แก่บุคล ากรทางการแพทย์ด่านหน้าของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่จังหวัดนครสวรรค์ จะดำรงอยู่เพียงในสถานะ อันเป็นกระแส ดร าม่า เพราะไม่เพียงแต่จะไม่ปรากฏ ณ บริเวณงานในความรับผิ ดชอบของสสจ.นครวรรค์ในทางเป็นจริง

แม้กระทั่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาปฏิเส ธ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธา รณสุขก็ออกมาปฏิเส ธ ป้ายที่เห็นในงานมีเพียงไม่กี่ป้าย อาทิ ป้ายโรงพย าบาล ป้าย ห้องประชุม ป้ายบนเวทีเขียนว่านายอนุทินตรวจเยี่ยมการดำเนินการควบคุมการแพร่ร ะบาด ป้ายรับมอบไฟเซอร์ไม่มี

ในความเป็นจริงป้าย อนุทินมอบวัคซีนไฟเซอร์ เคยมีอยู่จริง เพียงแต่เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมจึงได้นำออกไปจากที่เคยติดเอาไว้ ที่กล ายเป็นกระแส ดร าม่า จึงอึกทึกผ่านโลกโซเชียลมีเดีย เช่นเดียวกับป้าย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบวัค ซีนให้ประชาชนเขตคลองเตยได้ฉีดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ไม่ว่าป้ายผ้าเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าป้ายผ้าเรื่อง นาย อนุทิน ชาญวีรกูล มอบวัคซีนให้กับประชาชนและบุคล ากรทางการ แพทย์ได้ฉีด ที่คลองเตยหรือนครสวรรค์ ล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในทางเป็นจริง เพียงแต่ได้ถูกปล ดออกไปเพราะมีกระแสต่ อต้ านตามมาอย่างรุน แ ร ง นี่เป็นปฏิกิริย าโดยตรงต่อความผิ ดพล าดในเรื่องของ วัค ซีน

เป็นความผิ ดในทาง ยุทธศาสตร์ เป็นความพล าดในทาง ยุทธวิธี กระทั่งก่อให้เกิดปฏิกิริย าอย่างกว้างขวางสะท้อนให้เห็นว่าวัค ซีน มิได้เป็นสมบัติของผู้ใดหากถ้าจะมาก็มาจากเงินภ าษีของประชาชน เป็นปฏิกิริย าถึง รัฐบาล เป็นปฏิกิริย าถึง รัฐมนตรี เป็นปฏิกิริย าถึงความไม่พอใจในเชิง นโยบาย ที่ผิ ดพล าด แม้ว่าป้ายในลักษณะอันเกิดขึ้นที่คลองเตย

หรือในลักษณะอันเกิดขึ้นในหล ายจังหวัดทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกล าง ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ จะเคยเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในอดีตหรือก่อนหน้านี้ แต่ในสถานการณ์การแพร่ระ บ า ด ของ โ ค วิ ด นับแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นป้ายซึ่งเคยเป็นเรื่องธรรมดากลับไม่ธรรมดา เป็นปฏิกิริย าที่ไม่พอใจตรงไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา