บริษัทระดับโลก จากแคนาดา คิดค้นสเปรย์พ่นจมูก ป้องกัน CV-19 ลุกลามได้ผล 99 เปอร์เซนต์

เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างยินดีเป็นอย่างมาก อีกหนึ่งผลงานของนักวิทย าศาสตร์ต่างประเทศ ที่คิดค้นพัฒนา ย าฆ่ าเ ชื้อ CV-19 แบบพ่นจ มูก หวังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกรักษา CV ชี้ได้ผล 99 เปอร์เซนต์ เตรียมจับมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ส่งข ายไปทั่วโลก

นับตั้งแต่การแพร่ระบ าดของเ ชื้อ CV-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ระบ าดไปทั่วโลกนั้น ทำให้ยอดผู้ป่ วยเพิ่มขึ้นสูงอย่างมาก และด้วยเหตุนี้ทางบริษัทย าระดับโลก เกล็นมาร์ก ฟาร์มาซูติคอลส์ (Glenmark Pharmaceuticals) จึงได้จับมือกับทางบริษัท แซนโอไทส์ (SaNOtize) จากประเทศแคนาดา ร่วมกันคิดค้นพัฒนาย าสเปรย์พ่นจ มูกที่มีสารไนตริกออกไซด์ มีฤทธิ์กำราบเ ชื้อไ ว รัสในระบบทางเดินหายใจได้ พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เ ชื้อลุกล ามไปถึงป อดได้เช่นกัน

สเปรย์ตัวนี้นั้น ได้ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 7,000 คนมาแล้ว ผลปรากฏว่าสามารถลดปริมาณเ ชื้อไ ว รัส เฉลี่ยได้ถึง 95 เปอร์เซนต์ ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก และพบอีกว่ายังลดลงไปได้มากถึง 99 เปอร์เซนต์ ในช่วง 72 ชั่วโมงถัดมา

เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผลข้างเคียงใดๆ โดย ณ ตอนนี้ได้มีการวางจำหน่ายตามร้านข ายย าในอิสราเอลแล้ว สนนราคาอยู่ที่ 42 เหรียญดอลล าร์ หรือราว 1,400 บ าท ด้วยเล็งเห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงทะลุเพดานขนาดนี้ จึงเป็นที่มาของการจับมือร่วมกันของทั้งสองบริษัทตามที่กล่ าวไปข้างต้น

เพื่อมุ่งหวังทำการตล าดให้ใหญ่ขึ้นและกระจายสเปรย์ฆ่ าเ ชื้อชนิดนี้ไปยังประเทศอินเดียและแถบอื่นๆในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ไต้หวัน เนปาล บรูไน กัมพูชา ล าว เมียนมา ศรีลังกา ติมอร์-เลสเต และเวียดนามต่อไป…