นายกรัฐมนตรี ขอบคุณ คนไทย ที่อดทนทำตามมาตราการป้องกันตลอดมา

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่คนให้ความสนใจเยอะสุดๆ นายกฯ ขอคนไทย ดูแลและป้องกัน CV – 19 สูงสุด ยอมรับตอนนี้ ตนเองรู้สึกเ จ็ บ ป ว ดและเ สียใจ กับการสูญเ สียที่เกิดขึ้น รับปาก ไทยต้องฟื้ นตัว หลังวิ ก ฤตจบลง

วันที่ 18 ส.ค. 64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยออกมาระบุข้อความว่า

“พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน

​ในขณะนี้ สถานการณ์การติดเ ชื้อโ ค วิ ด-19 ของประเทศไทย หลังจากเริ่มมาตรการล็อกดาวน์มาตั้งแต่ช่วงปล ายเดือนกรกฎาคม แม้ว่าจะมียอดผู้ติดเชื้ อใหม่รายวันอยู่มากกว่า 20,000 คน แต่เริ่มจะเห็นสัญญาณของการชะลอตัว และมีสัญญาณของผู้ป่ วยที่หายดีมากกว่าผู้ติดเชื้ อรายวัน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ ตัวเลขของผู้เ สียชีวิต ที่แม้ว่าเราจะมีจำนวนผู้เ สียชีวิตที่ต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั่วโลก แต่ก็ยังมีบางวันที่ยังขึ้นสูงอยู่ และเราทุกคนไม่อย ากให้มีใครเ สียชีวิตแม้แต่คนเดียว ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้วิเคราะห์ว่า หากเราสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการล็อกดาวน์ได้มากกว่านี้ ก็จะสามารถลดยอดผู้ติดเ ชื้อและเ สียชีวิตได้มากขึ้น ที่ประชุม ศบค. จึงมีมติให้ขย ายเวล าการบังคับใช้มาตรการออกไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ซึ่งหากเราสามารถควบคุมการล็อกดาวน์ได้ดีขึ้นกว่านี้ อาจจะสามารถผ่านจุดสูงสุดของยอดการติดเ ชื้อได้ภายในสิ้นเดือนนี้ และเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องได้ในต้นเดือนกันย ายน ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับมาตรการการควบคุมและผ่อนคล ายกิจการและกิจกรรมบางอย่างได้

​อย่างไรก็ตาม การที่เราจะสามารถลดยอดผู้ติดเชื้ อและผู้เ สียชีวิตได้นั้น ต้องมาจากความพย าย ามและร่วมมือของพวกเราทุกคน เนื่องจากการระบาดครั้งนี้มาจากเ ชื้อไ ว รั สสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วมาก ทำให้มีการประมาณการว่า อาจจะมีผู้ติดเ ชื้อที่ไม่รู้ตัวอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้รับการตรวจหาเ ชื้อ รวมไปถึงผู้ที่ฉีดวั คซีนแล้วด้วย และเกิดการติดเ ชื้อในบ้านต่อคนในครอบครัวเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้กลุ่มเ สี่ยง คือผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัวในบ้านต้องเ สียชีวิต ดังนั้นคณะแ พทย์ที่ปรึกษา ศบค. จึงลงความเห็นว่าในช่วงเวล านี้ ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด เป็นกลุ่มเ สี่ยงหรือไม่ ฉีดวั คซีนแล้วหรือไม่ ต้องยกระดับการป้องกันตัวเอง ด้วยหลักการที่เรียกว่า Universal Prevention หรือการป้องกันโรคขั้นสูงสุด ที่ครอบคลุมทุกคน ในการดำเนินชีวิตทุกเรื่องที่อาจเกิดความเ สี่ยง ซึ่งมีแนวปฏิบัติตามข้อต่อไปนี้ให้ได้มากที่สุด

1. ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น

2. เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

3. สวมหน้ ากากอนามัยและทับด้วยหน้ ากากผ้าตลอดเวล าทั้งเมื่ออยู่นอกบ้านและในบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน โดยเฉพาะเมื่ออยู่ใกล้ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเ สี่ยง

4. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ห้องน้ำ หรือหลังจากไ อ จ า ม หรือหลังสัมผัสวัตถุหรือสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน ต้องคิดว่าทุกสิ่งอย่างมีคนอื่นที่ติดเ ชื้อสัมผัส หรืออาจสัมผัสมาแล้วทั้งนั้น

5. หลีกเลี่ยงการใช้มื อสัมผัส หน้ ากากอนามัย หรือหน้ ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้ า ต า ป าก จ มู ก โดยไม่จําเป็น

6. ผู้ที่เป็นกลุ่มเ สี่ยงและผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 60 ปี และเป็นผู้มีโ ร คเ รื้ อ รั งให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน หากจําเป็นจริงๆให้ใช้ระยะเวล าสั้นที่สุด

7. ทำความสะอาดและ ฆ่ า เ ชื้ อ พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ

8. แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น

9. เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆ ควรทานอาหารแยกชุด หรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกล างส่วนตัวด้วย

10. หากสงสัยว่าตนเองมีความเ สี่ยงเช่น สัมผัสผู้ที่อาจมีการติดเ ชื้ อ ไปในสถานที่ที่มีความเ สี่ยง หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้ อหรือไม่ หรือให้ไปรับการตรวจรักษาที่สถานพย าบาลใกล้บ้าน

เราต้องคิดเสมือนว่า ทุกคนที่เราพบปะมีโอกาสเป็นผู้ติดเ ชื้อได้ทั้งสิ้น และทางการแ พทย์ได้พิสูจน์แล้วว่าโ ค วิ ดนั้นติดกันทางอากาศได้เมื่ออยู่ใกล้กัน การอยู่ใกล้ผู้อื่นโดยไม่มีสิ่งป้องกันจึงเป็นความเ สี่ยงต่อการติดโ ร คได้ตลอดเวล า ผมจึงขอให้ทุกท่านได้ยึดหลักการ Universal Prevention อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในช่วงเวล าที่ยังมีความเ สี่ยงสูงในขณะนี้

ผมรับรู้ความเ จ็บ ป ว ดของทุกท่านที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องปิดกิจการ หรือผู้ที่ต้องสูญเ สียรายได้จากมาตรการต่างๆของรัฐ หรือแม้แต่สูญเ สียบุคคลอันเป็นที่รักจากโ ร ค ร้ ายนี้ ผมเ จ็บ ป ว ดและเศร้าใจทุกครั้งที่ได้อ่านข่าวผู้เ สียชีวิตจากโ ค วิ ด และเป็นสิ่งเตือนใจผมตลอดเวล าว่าจะต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ ในการพย าย ามหาหนทางทุกๆทางที่จะทำให้ผู้ติดเชื้ อและเ สียชีวิตลดลงให้มากที่สุด วิ ก ฤตครั้งนี้หนักหนาส า หั สอย่างที่โลกไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน โดยเฉพาะในช่วงเวล าของการร ะ บ า ดในระลอกนี้ ทำให้แผนการที่เราวางไว้บางอย่างอาจยังไม่บรรลุเป้าหมาย หรือต้องปรับเปลี่ยนแผน แต่ผมขอให้พวกเราทุกคนอดทน ช่วยกันประคองสถานการณ์ในระลอกนี้ให้ผ่านไปให้ได้ก่อน รักษาสุขภาพ ดูแลป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้ติดเ ชื้อ เพื่อบุคล ากรทางการแ พทย์ เพื่อประเทศชาติ และเพื่อท่านและครอบครัวของท่านเอง

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ และอดทนทำตามมาตรการของรัฐที่ออกมา ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณบุคล ากรทางการแ พทย์ เจ้าหน้ าที่ด่านหน้ า ที่ร.พ. สนาม ที่จุดคัดกรอง หรือที่ขนส่งผู้ป่ วย ขอบคุณจิตอาสา ขอบคุณทุกคนที่เ สียสละ เ สี่ยงภั ยอั น ต ร าย ผมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้ าที่ คนทำงานทุกคน จะหาทุกหนทางในการช่วยเหลือและแก้สถานการณ์ให้เราผ่านวิ ก ฤตนี้ไปให้ได้ เพื่อไปสู่การฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจหลังโ ค วิ ดโดยเร็วที่สุด ไม่ว่าอุ ป ส ร ร คครั้งนี้จะย ากเพียงใดก็ตาม”